SP helpt WW ondermijnen

De Europese Unie wil de regels voor het ontvangen van WW-uitkeringen in het buitenland verruimen. Als je in een ander land woont dan waar je werkt, kun je nu slechts drie maanden WW krijgen. Dat moet zes maanden worden. De SP is tegen.
15 april 2019

Het is schandalig dat het ontvangen van een WW-uitkering wordt beperkt tot maximaal drie maanden voor migrantarbeiders. Zij zouden dezelfde rechten moeten hebben als hun collega’s. Bovendien dragen zij, net als iedereen, WW-premie af. In feite worden hun opgebouwde rechten gewoon gestolen.

Deze rechtsongelijkheid tussen verschillende groepen arbeiders zou bestreden moeten worden. In de eerste plaats natuurlijk omdat het onrechtvaardig is.

Ten tweede omdat deze rechtsongelijkheid aangegrepen zal worden om groepen tegen elkaar uit te spelen en de WW te ondermijnen. Dat het UWV moeite heeft om te controleren wie wel en geen recht heeft op een uitkering is totaal irrelevant. Dat zou nooit een argument mogen zijn om arbeiders hun rechten af te nemen.

Zoals inmiddels te verwachten, stond SP-kamerlid Jasper van Dijk weer vooraan om te schoppen naar arbeidsmigranten. Volgens Van Dijk is de WW-uitkering te hoog voor Poolse arbeiders omdat de lonen in Polen gemiddeld lager zijn. Er is daarom ‘geen enkele prikkel om aan het werk te gaan’, zei Van Dijk, die daarmee de neoliberale argumenten tegen sociale zekerheid herhaalt.

Tot nog toe verdedigde de SP haar chauvinistische koers met de drogredenering dat antiracisme maar zou afleiden van de strijd voor sociaaleconomische verbeteringen. Het uitsluiten van arbeiders uit het buitenland zou bedoeld zijn om Nederlandse arbeiders te beschermen.

De WW-kwestie maakt glashelder dat dit slechts een voorwendsel is. Van Dijk gaat mee met de neoliberalen, ondermijnt de WW voor alle werkenden en draagt bij aan de criminalisering van werklozen en uitkeringsgerechtigden. De enige reden hiervoor is dat hij hoopt te ‘scoren’ door te trappen naar arbeiders uit het buitenland – puur opportunisme dus.