SP Amsterdam: doe het niet!

Twee weken geleden publiceerden de IS een open brief aan de SP Amsterdam. Hierin riepen wij de partij op om de onderhandelingen met de VVD en D66 te stoppen. Nu ligt er een bestuursakkoord. Leden van de SP stemmen hier dit weekend over. Wij roepen hen op om tegen dit akkoord te stemmen.
12 juni 2014

Terwijl andere linkse partijen steevast akkoord gaan met verslechtering na verslechtering, houdt de SP vaak haar rug recht en is de partij actief op straat. Dit is waarom we al jaren oproepen SP te stemmen. Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen verdubbelde de SP haar aantal zetels in Amsterdam. Leden stellen nu dat de partij ‘verantwoordelijkheid’ moet nemen. De vraag is echter: verantwoordelijkheid waarvoor?

Lokaal bestuur vindt altijd plaats binnen de kaders van de landelijke politiek. Op landelijk niveau worden er miljarden bezuinigd op zorg, bijstand en AWBZ. Door het programma van decentralisatie wordt de verantwoordelijkheid hiervoor afgeschoven op lokale besturen. Gemeenten moeten vanaf januari 2015 meer doen met minder.

Binnen deze kaders is er weinig ruimte voor links beleid. De gemeente heeft geen bevoegdheid om belasting te heffen over het flitskapitaal van de Zuid-as, de belastingontduikers op de grachtengordel en de vermogens van de 1 procent in Oud-Zuid.

De enige mogelijkheid voor de gemeente om extra geld op te halen, ligt bij het verhogen van de OZB-belasting. En laat dat precies het terrein zijn waar met neoliberale partijen als de VVD en D66 niet over te praten valt. Door de erfpacht af te schaffen, zoals in het akkoord staat, ontvangt de gemeente juist structureel minder inkomsten.

Het is positief dat dit akkoord breekt met het dwangarbeid beleid van GroenLinks-wethouder van Es. Maar het beeld op het gebied van sociale huur is dubbel. Het aantal sociale huurwoningen voor inkomens onder de sociale huurgrens wordt gehouden op 187.000. Volgens cijfers van Het Parool betekent dit echter nog steeds een afname van 43.000 woningen. Gezinnen die net niet arm genoeg zijn, betalen dus de rekening.

Bovendien is dit nog maar het begin. De SP dreigt niet alleen akkoord te gaan met verslechteringen nu, maar zal onderweg ook nog voor voldongen feiten worden gesteld door haar coalitiepartners.

Door samen met deze partijen te besturen, neemt de SP verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het neoliberale beleid van Rutte II. Op het moment dat er bezuinigd wordt op zorg en wonen, dan komt de partij tegenover haar eigen leden te staan die juist strijden voor het behoud van publieke voorzieningen.

Een strategie voor links

Met dit akkoord loopt de SP het gevaar de andere linkse partijen achterna te gaan. Onder het mom van ‘verantwoordelijkheid nemen’ gingen GroenLinks en PvdA de afgelopen maanden in de Tweede Kamer akkoord met het invoeren van een schuldenstelsel voor studenten, oorlog in Mali en een lastenverlichting van 500 miljoen euro voor de hoge en middeninkomens.

Socialisten weten dat de echte macht niet in het parlement ligt, maar op straat. Doordat de SP een actieve bijdrage leverde aan vakbondsstrijd en in de beweging tegen de oorlog in Irak wisten ze in 2006 een monsterzege te behalen. Door een leidende rol te spelen in de strijd kan de SP de rest van de politiek naar links trekken. Nu dreigt de SP juist te worden meegezogen naar rechts.

Als de SP echt verantwoordelijkheid wil nemen voor de bevolking van Amsterdam, dan moet ze niet in zee gaan met neoliberale partijen, maar met huurders, studenten, zorgwerkers, vakbondsleden, en met andere linkse mensen en organisaties actie voeren tegen alle verslechteringen en voor sociale oplossingen van de crisis. Op basis van deze beweging kan de SP stevig oppositie voeren in de raad.

Leden van SP Amsterdam: Stem tegen dit akkoord, voer de oppositie in de raad en geef leiding aan de beweging op straat!