Solidariteit met Kobani! Steun het Koerdische verzet!

Islamitische Staat vecht in Noord-Syrië tegen Koerdische groepen, met name in Kobani. Deze gezamenlijke verklaring van vier linkse organisaties roept op tot het openen van de zuidelijke grens van Turkije en steun aan het verzet.
16 oktober 2014

De fundamentalistische extremisten van de Islamitische Staat (IS) hebben het bloed van duizenden aan hun handen. De regering van Irak is niet in staat geweest hen te stoppen en verzaakt in deze strijd. De Syrisch Koerdische Democratische Unie Partij (PYD) biedt echter hardnekkig verzet. Zij hebben vluchtende Ezidi’s gered en helpen met het organiseren van zelfverdedigingstroepen. Zij zijn het meest effectieve verzet tegen de terreur van IS gebleken. Al wekenlang valt IS de Koerdische stad Kobani aan die verdedigd wordt door de PYD en hun Arabische bondgenoten. Het moedige verzet van de verdedigers heeft tot nu toe een nieuw bloedbad voorkomen.

De Turkse regering heeft de grens gesloten en blokkeert versterkingen bestemd voor Kobani. De stad is aan de drie zijden omsingeld door IS en bijna geen wapens bereiken de verdedigers. IS beschikt over meer geavanceerde wapens en de financiële steun van internationale fundamentalistische netwerken.

IS is erop uit de autonome Koerdische regio’s in Syrië, bekend als Rojava, te vernietigen. In deze regio’s poogt de Koerdische beweging een samenleving op te bouwen die gebaseerd is op zelfbestuur en gelijkwaardigheid – ongeacht religie, nationaliteit of sekse. Een maatschappijvisie als deze is een bedreiging voor de extreem-rechtse IS en de chauvinistische Turkse regering van Erdogan.

De internationale gemeenschap, in de eerste plaats de Verenigde Staten en de Europese Unie, toont opnieuw dat de levens van Koerden en hun recht op zelfbeschikking geen prioriteiten zijn. Er is praktisch niks gedaan om Turkije onder druk te zetten de grens te openen voor Koerden of om de opmars van IS te stoppen. De VS en de EU laten opnieuw zien enkel geïnteresseerd te zijn in het veilig stellen van hun eigen economische en geopolitieke belangen in de regio.

Wij, linkse activisten in Nederland, zijn ervan overtuigd dat de verdediging van Rojava en Kobani steun verdienen. We beseffen dat we slechts een klein verschil kunnen maken maar voelen ons verplicht een concrete bijdrage te leveren. De afgelopen tijd hebben supporters van de Koerdische beweging verschillende solidariteitsacties georganiseerd. Wij steunen deze acties en roepen iedereen op eraan deel te nemen.

De fundamentalistische terreur van IS kan het meest effectief lokaal bestreden worden, in een strijd tegen religieus sektarisme, racisme en nationalistisch chauvinisme. IS bestrijden vereist druk op de Turkse regering om te stoppen met hun pogingen om de fundamentalisten te gebruiken als wapen tegen de Koerdische beweging. De Turkse regering moet gedwongen worden een einde te maken aan de gewelddadige repressie van de solidariteitsbeweging in Turkije.

Wij steunen de eis van de PYD en de internationale solidariteitsbeweging dat Turkije de grens opent, niet voor IS-strijders maar voor versterkingen en voorraden naar Kobani. Net als de PYD wijzen wij elke interventie van het Turkse leger om bijvoorbeeld een ‘buffer-zone’ in de regio in te richten af. Wij veroordelen het criminaliseren van de Koerdische beweging en de repressie in Turkije.

We roepen tot financiële steun aan het verzet in Kobani en van de Koerdische beweging. Donaties kunnen overgemaakt worden naar:

NL25 INGB 0005 5716 38, t.n.v. Grenzeloos, o.v.v. ‘Kobani’.

Al het geld zal worden gedoneerd aan de PYD die het het verzet in Kobani en Rojava organiseert. Zij zullen beslissen over hoe het geld besteed zal worden. De PYD is een legale organisatie – er is geen wettelijk bezwaar tegen steun.

Biji berxwedane Rojava! Lang leve het verzet van Rojava!

Ondertekenaars:
Grenzeloos
Internationale Socialisten
Doorbraak
ReInform

We vragen iedereen om deze oproep te ondertekenen en verder te verspreiden. Ondertekenen kan d.m.v. een e-mail naar redactie(at)grenzeloos.org