Solidariteit met Joke Kaviaar!

Joke Kaviaar is een schrijver, dichter en activist. Ze komt op voor de rechten van vluchtelingen en migranten en is bijzonder fel over het asielbeleid in Nederland. Vanwege haar woorden moet ze morgen, dinsdag 8 januari, voor de rechter verschijnen. Waar gaat dit om?
7 januari 2013

Door Jelle Klaas

Er zijn wereldwijd miljoenen vluchtelingen, vanwege armoede, uitbuiting en oorlog. Elk jaar vinden duizenden van hen de dood in hun poging een veilig heenkomen te vinden in Europa. Wie dat wel lukt, wordt als derderangsburger behandeld, een groot deel van hen wordt als ‘illegaal’ bestempeld door de staat. Hoewel de meesten nergens naartoe kunnen, worden vrijwel alle basisrechten aan deze mensen onthouden.

Het Nederlands asielbeleid is in strijd met mensenrechten. Het is harteloos, oneerlijk en hypocriet. Nederlandse bedrijven zijn immers medeverantwoordelijk voor de problemen in de landen waar de vluchtelingen vandaan komen.

De afgelopen jaren is de aanval op migranten en vluchtelingen alleen maar toegenomen. Steeds meer mensen worden zinloos gevangen gezet en ondervinden dagelijks de psychologische marteling die dat ten gevolg heeft. Deze feiten verwoordt Kaviaar in felle vlugschriften, gedichten en oproepen. Ze steekt haar woede niet onder stoelen of banken en wil zeggen waar het op staat.

Dat gaat de staat te ver. Joke Kaviaar is gearresteerd, enkele dagen vastgezet en moet nu, op 8 januari 2013, voor de rechter verschijnen vanwege haar woorden. De aanklacht is ʻopruiing tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezagʼ. Eerst werd Kaviaar ook nog verdacht van opruiing met terroristisch oogmerk, maar dat heeft het OM laten vallen.

Het gaat om de volgende vier teksten van Kaviaar die in de dagvaarding staan:

RARA, wiens rechtsorde is het? Daarin schrijft ze: ʻtijd voor een nieuwe generatie om op te staan en de fakkel van Rara over nemen!ʼ

Leers, het vuur en de dood, geschreven kort na de zelfverbranding van Kambiz Roustayi op de Dam: ʻook beweerde hij (Leers) dat de IND medewerkers zouden worden bedreigd. “Dan komen ze naar mij toe” zei hij. Goed plan voor de verandering. Het wordt tijd dat we die uitnodiging aannemen, maar dan niet om te praten. Er valt namelijk niet te praten over de manier waarop mensen moeten worden gechanteerd, gecontroleerd, geïntimideerd, opgesloten en gedeporteerd. Er valt niet te praten met mensen die wetten en regels maken om marteling en moord de schijn van legitimiteit te geven, om hen te helpen de maskers op te houden. Wie gaat er mee op visite bij Leers?ʼ

Neederland wordt schoongeveegd: ʻHet feit dat Neederland zich een democratie noemt, vrijwaart de natiestaat niet van zulk broodnodig ingrijpen in de macht. Niet om de macht over te nemen, maar om deze af te breken. Het zal alles niet legaal zijn, maar ach. Er is wel meer niet legaal. Voor sommigen is de illegale actie een keuze. Voor anderen het illegaal verblijf een opgelegd feit. Laat ons allen daders zijn!ʼ

Waar blijft de Hollandse opstand? “Wie gaat er mee om de kantoren van de IND te bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten met benzine en door vuur te vernietigen?”

Joke Kaviaar heeft geen IND-gebouw in brand gezet, noch heeft ze plannen gemaakt daartoe. Ze heeft haar mening geuit over wat zij vindt dat een reactie zou kunnen zijn op het vreselijke asielbeleid. En dat heeft ze ook nog eens gedaan in een artistieke context.

De staat wil de vrijheid beknotten van Kaviaar om haar mening te uiten. Te stevige kritiek op het asielbeleid mag kennelijk niet naar voren worden gebracht. Het OM heeft de hele website, met alle teksten van Kaviaar erop, offline gehaald. Gelukkig is hij nu toch weer te bereiken.

Zoals de steungroep ʻ13 septemberʼ rond Kaviaar terecht zegt, kan deze zaak precedentwerking krijgen: nu vallen ze Joke Kaviaar aan om haar mening rond het asielbeleid, vervolgens zijn het de activisten die rond de Vluchtkerk actief zijn en uiteindelijk komen ze uit bij diegenen die oproepen tot een staking.

De uitlatingen van Kaviaar zijn niet los te zien van de extreme behandeling door de staat van vluchtelingen en migranten, en van het gepolariseerde politieke debat hieromheen. Als een Wilders vrijgesproken wordt van haatzaaien, nadat het OM al weigerde hem te vervolgen, zou het bespottelijk zijn, en met twee maten meten, als Kaviaar wél wordt veroordeeld.

Joke Kaviaar is een bondgenote in de strijd tegen het inhumane asielbeleid. Wij zijn solidair met haar en roepen iedereen op haar site te bekijken en haar artikelen door te sturen.

Tevens vraagt de steungroep mensen om op en rond de zitting aanwezig te zijn: dinsdag 8 januari, bij de meervoudige rechtbank in Haarlem, Simon de Vrieshof 1, om 13.45 uur.

Zie hier de recente protestvideo die Zibabu en Joke Kaviaar maakten, en verder
jokekaviaar.nl en de site van de steungroep 13 september