Solidariteit met Imad El Attabi en alle politieke gevangenen in Marokko!

Imad El Attabi
De Marokkaanse staat heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor vier in Nederland actieve activisten. Zij worden beschuldigd van ‘separatisme’. De Internationale Socialisten zijn solidair met Imad en andere activisten in Nederland en eisen de vrijlating van alle politieke gevangenen in Marokko.
11 januari 2018

De Marokkaanse staat heeft oa. een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Imad El Attabi. Wij kennen hem van de actieve rol die hij speelde in Nederland in het organiseren van solidariteit met de in de Rif en Marokko actieve Hirak-beweging.

Imad wordt door het Marokkaanse regime beschuldigd van ‘separatisme’. Hij zou voorstander zijn van de afscheiding van de Rif van Marokko. Dit zijn dezelfde valse beschuldigingen waarmee de Marokkaanse staat tientallen moedige politieke activisten in Marokko heeft opgesloten en voor jaren dreigt op te sluiten. Imad verkeert dus in goed gezelschap.

Door te zeggen dat activisten in de Rif pleiten voor een eigen staat, probeert de Marokkaanse staat een wig te drijven in de beweging. Maar de eisen van de Hirak-beweging voor een einde aan de corruptie en investeringen in publieke voorzieningen en werkgelegenheid worden juist gedragen door werkenden en onderdrukten in héél Marokko. Afgelopen zomer gingen tienduizenden mensen in Rabat de straat op om deze eisen te steunen.

In plaats van tegemoet te komen aan de legitieme eisen van het volk, gebruikt de Marokkaanse staat naast leugens veel repressie om de beweging te onderdrukken. De stad waar de meeste mobilisaties plaatsvinden, al Hoceima, is belegerd en gemilitariseerd. Tientallen politieke activisten zijn gearresteerd op basis van leugens en verdachtmakingen. Het regime wil hen voor jaren opsluiten, maar weet dat de beweging dit niet zal laten gebeuren.

Met het arrestatiebevel tegen activisten in het buitenland probeert de Marokkaanse staat twee dingen te doen. In de eerste plaats wil zij hiermee doen voorkomen alsof de beweging in Marokko een product is van buitenlandse krachten. Dit is onzin. De beweging in de Rif en Marokko is juist een gevolg van de corruptie in de staat, zelfverrijking aan de top en een gebrek aan investeringen in publieke voorzieningen.

In de tweede plaats probeert de Marokkaanse staat de diaspora in Europa te intimideren om geen solidariteit te organiseren met de beweging. De afgelopen anderhalf jaar liepen duizenden Marokkaanse Nederlanders mee in protesten ter ondersteuning van de Hirak-beweging. Een steeds groter deel van hen ziet hierdoor dat Marokko – net als de grote ongelijkheid in Nederland en het giftige racistische klimaat – een land is met grote tegenstellingen.

Als Internationale Socialisten zijn solidair met Imad El Attabi. Wij steunen de eisen van de Hirak-beweging voor een einde aan de belegering van de Rif, vrijlating voor alle politieke gevangenen en investeringen in publieke voorzieningen en werkgelegenheid!

De onderstaande verklaring werd door Imad El Attabi zelf uitgebracht ter informatie voor de nationale en internationale publieke opinie:

Naar aanleiding van een aantal berichten in verschillende Marokkaanse kranten en op websites heeft het Openbaar Ministerie in Casablanca een arrestatiebevel tegen mij en meerdere Marokkaanse activisten die in het buitenland verblijven uitgevaardigd. Hierbij wens ik het volgende op te helderen:

▪Imad El Attabi is een internationale militant die geen separatist is of zal zijn. Hij strijdt voor de vrijheid en de bevrijding van het onderdrukte Marokkaanse volk van de dictatuur en het despotisme.

▪Ik neem afstand van de beschuldiging van “separatisme” die door het Marokkaanse Openbaar Ministerie is verzonnen. Deze beschuldiging rijmt niet met mijn politieke en ideologische gedachtegoed. Dit zonder mijn steun aan de vreedzame strijd van ons volk dat naar vrijheid en de bevrijding streeft te ontkennen.

▪Door een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Marokkaanse militanten en activisten in Europa probeert het Marokkaanse Openbaar Ministerie enerzijds angst en onrust te zaaien onder de Marokkaanse activisten in Europa en anderzijds de onderdrukking van de protestbeweging in de Rif te rechtvaardigen.

▪Ik pleit voor de vrijlating van alle gedetineerden die aangehouden zijn naar aanleiding van de protestbeweging, de des-militarisering van de Rif en de stopzetting van het terreurbeleid tegen de bevolking van de Rif.

▪Ik veroordeel het beleid van het uiten van verzonnen beschuldigingen tegen vrijzinnige activisten als wraak en straf voor hun politieke opvattingen.

▪Ik ben bereid om me aan de Marokkaanse autoriteiten over te geven als het Openbaar Ministerie een bewijs kan overleggen waaruit zou blijken dat ik separatist ben.

Ten slotte ben ik ervan overtuigd dat de Marokkaanse autoriteiten door dit soort amalgaam te creëren de veroordeling van met name de gedetineerden in Oekasha (Casablanca) aan het voorbereiden is. Men probeert de indruk te creëren dat deze gedetineerden dissidenten zijn die steun uit het buitenland verkrijgen. Bovendien zie ik de beschuldiging van separatisme jegens mijzelf als een wijze van persoonlijke “afrekening” omdat ik politiek actief ben en de protestbeweging in de Rif vanuit Nederland steun. Als lid van het comité Mohsin Fikri in Nederland heb ik maanden lang bijgedragen aan de organisatie van meerdere solidaire demonstraties en acties.

Imad El Attabi
Politieke vluchteling en activist
08 januari 2018