Solidariteit met de Syrische revolutie

Een groep van Syrische, Arabische en internationale activisten lanceerden in april de Wereldwijde Solidariteitscampagne met de Syrische Revolutie. Dit vond plaats op het Wereld Sociaal Forum in Tunis, om zo een open en divers platform te creëren om de Syrische revolutie te ondersteunen.
20 juni 2013

Het Wereld Sociaal Forum was een gelegenheid om een organische relatie te creëren met progressieve intellectuelen en sociale bewegingen. Daarnaast was het een belangrijk moment om de Syrische revolutie in een groter kader te plaatsen van strijd van onderaf tegen onderdrukking en autoritarisme. Het was een gelegenheid om opnieuw te bevestigen dat het Syrische volk het recht heeft op zelfverdediging en verzet tegen despotisme en dictatuur.

Intellectuelen, academici, kunstenaars en activisten uit meer dan dertig landen, herinneren de wereld eraan, dat wat nu in Syrië gebeurt een revolutie van onderaf is voor vrijheid en waardigheid – en om die reden op alle mogelijkheden manieren ondersteund moet worden. De campagne riep op tot een dag van solidariteit op 31 mei, waarbij groepen uit steden over de hele wereld werden uitgenodigd protesten, culturele manifestaties en symbolische acties te organiseren, op straat, bij Syrische ambassades en online. Het doel was om de wereld te helpen herinneren dat:

De slachting van het Syrische volk nu moet stoppen.
Assad moet aftreden en berecht worden.
Alle landen en groepen moeten de financiële en militaire steun aan het Syrisch regime opschorten.
Alle ambassades van het Syrische regime moeten dicht. Medeplichtigheid met het regime van Assad wordt niet getolereerd.
De Syrische afgevaardigde moet uit de Verenigde Naties worden gezet.
Er moet hulp komen voor alle Syrische vluchtelingen, ook in Syrië zelf.

Wij zijn solidair met de miljoenen Syriërs die strijden voor waardigheid en vrijheid sinds maart 2011. We roepen het volk van de wereld op om druk te zetten op het Syrische regime om haar onderdrukking en de oorlog tegen het Syrische volk te beëindigen. We eisen dat Bashar al-Assad ogenblikkelijk en zonder excuses opstapt, zodat Syrië snel aan een democratische toekomst kan gaan bouwen.

Geweld

Sinds maart 2011 heeft het regime van Assad geleidelijk het geweld tegen het Syrische volk opgevoerd met het lanceren van Scud-raketten, het gebruik van wapens verboden door de Conventie van Genève als clusterbommen en brandbare munitie, en luchtbombardementen.

Het regime heeft tienduizenden mensen gevangen gezet en gemarteld en ontelbare slachtingen begaan. Het heeft politieke schikkingen geweigerd die Assad de macht ontnamen, en het heeft de gemeenschap gepolariseerd door het strategische gebruik van geweld en het zaaien van verdeeldheid. Het regime heeft ook, sinds het begin van de opstand, geprobeerd de crisis te internationaliseren, om het te plaatsen in een geopolitieke strijd, wat het regime alleen maar zou versterken.

Naar logica van een autoritair regime kan Assad nooit de rechtvaardige eisen, waardigheid en vrijheid, van het Syrische volk accepteren. Dus er is geen hoop voor een vrij, verenigd en onafhankelijk Syrië als zijn regime aan de macht blijft.

Deze opstand werd aangejaagd door de kinderen van Deraa en de sit-ins en demonstraties van de jeugd in de steden, de arme boeren van het platteland en de bezitlozen en gemarginaliseerden van Syrië. Zij zijn het die zich geweldloos verzamelden met protesten, liederen en leuzen, voordat het regime hardhandig optrad. Sindsdien heeft het Syrische regime de geweldloze Syrische beweging in een militair keurslijf gedrukt.

Het resultaat was dat jonge mannen de wapens opnamen, aanvankelijk uit zelfverdediging. Later zorgde dit voor pogingen door groepen die tegen het regime vochten, om een klimaat van polarisatie te forceren en ontkenning van de Ander, politiek, sociaal en cultureel. Deze acties zijn op zichzelf gekant tegen de revolutie voor vrijheid en waardigheid.


Vrijheid

Maar de revolutie voor vrijheid en waardigheid blijft standvastig. Het is daarom dat wij, de ondergetekenden, appelleren: niet aan de ineffectieve en manipulatieve regeringen, maar aan diegenen van jullie in de wereldwijde burgermaatschappij, om de verworvenheden van de Syrische revolutionairen te verdedigen, en onze visie te verspreiden: vrijheid van autoritarisme en steun aan de Syrische revolutie als een integraal onderdeel van de strijd voor vrijheid en waardigheid in de regio en de rest van de wereld.

Het gevecht in Syrië is een verlengstuk van het gevecht voor vrijheid, regionaal en wereldwijd. Ze is niet los te zien van de strijd in Bahrein, Egypte, Tunesië, Libië, Jemen en van andere volkeren die in opstand kwamen tegen onderdrukking en autoritarisme, alsmede tegen diegenen die zich de opstanden toe-eigenen of vernietigen en deze voor hun eigen agenda misbruiken.

Het staat in verband met de Palestijnse strijd voor vrijheid, waardigheid en gelijkheid. De revolutie in Syrië is fundamenteel onderdeel van de Noord-Afrikaanse revoluties, maar ook een uitloper van de opstand van de Zapatistaʼs in Mexico, de beweging van landloze boeren in Brazilië, de Europese en Noord-Amerikaanse opstanden tegen neoliberale uitbuiting en een echo van de Iraanse, Russische en Chinese bewegingen voor vrijheid.

De Syrische revolutie wordt geconfronteerd met een wereld op zijn kop. Een waar staten die zogenaamd vrienden zouden zijn van de Arabieren, zoals Rusland, China en Iran, de slachtingen van mensen ondersteunden, terwijl staten die nooit democratie of onafhankelijkheid steunden, voornamelijk de VS en haar bondgenoten in de Golf, nu interveniëren aan de kant van de revolutionairen. Dat doen ze duidelijk met cynisch eigenbelang. Sterker, hun interventie probeerde de opstand te ondermijnen en onderdrukken, terwijl ze illusies en misleidende leugens verkochten.

Aangezien de regionale en wereldmachten het Syrische volk aan zijn lot overlaat, vragen we jou om steun aan die Syriërs die nog steeds vechten voor rechtvaardigheid, waardigheid, en vrijheid, die het verdovende lawaai van de strijd hebben weerstaan en die de illusies van de vijanden van vrijheid hebben afgewezen.

Als intellectuelen, academici, activisten, kunstenaars, verontruste burgers en sociale bewegingen, zijn we solidair met het Syrische volk om de revolutionaire dimensie van hun strijd te benadrukken en om de geopolitieke strijd en proxyoorlogen in hun land te voorkomen. We vragen om steun voor alle Syriërs van alle achtergronden die om een vreedzame overdracht van de macht vragen, op een wijze dat alle Syriërs een stem kunnen hebben en over hun eigen lot kunnen beschikken.

We wijzen ook alle pogingen af van groepen die de macht willen monopoliseren om het Syrische volk hun eigen agenda op te leggen, of die hun eigen unitaire en homogene identiteit. We vragen jou om de mensen en organisaties aan de basis te ondersteunen, die de idealen hooghouden voor een vrij en democratisch Syrië.

Dit artikel verscheen op 1 mei op de site van Socialist Worker (US) in de vorm van een petitie, ondertekend door meer dan 200 internationale activisten.