Solidariteit met de Groningers!

Afbeelding: code-rood.org
Vanaf morgen vinden in Groningen een week lang acties plaats tegen de gaswinning en voor klimaatrechtvaardigheid, georganiseerd door Code Rood. Als Internationale Socialisten zullen we deelnemen aan de acties en we roepen iedereen op hetzelfde te doen. Ook zullen we onderstaand pamflet uitdelen.
24 augustus 2018

Solidariteit met de Groningers!

De gevolgen van klimaatverandering zijn deze zomer voor veel mensen wereldwijd zichtbaar geworden. Maar hier in Groningen ondervinden wij al decennia de gevolgen van de vernietigende fossiele industrie. Sinds de jaren zestig is er voor meer dan 200 miljard euro aan gas gewonnen en wij hebben hier weinig tot niets van teruggezien: veel geld werd geïnvesteerd in infrastructurele projecten in de rest van Nederland, in plaats van bijvoorbeeld te investeren in werkgelegenheid in onze eigen provincie.

Niet alleen kreeg de provincie er met ongeveer 5.000 banen amper werkgelegenheid voor terug, de aardbevingen zorgen ervoor dat mensen in onzekerheid moeten leven en huizen minder waard en onverkoopbaar zijn geworden. Vanaf het begin speelden Shell, Gasunie en de Nederlandse regering vuil spel. De aardbevingen, schamper ‘aardbevinkjes’ genoemd, zouden niets te maken hebben met de gaswinning. Geld voor renovatie lijkt erg lastig te vinden en geheel op willekeur gebaseerd. Ministers en Shell-topmannen wisselen elkaar af. Groningen is een wingewest voor multinationals en Den Haag, net zoals de Limburgse mijnen dit eerder waren.

Het zijn de Groningers zelf die met hun acties hebben afgedwongen dat Wiebes nu zegt de gaskraan dicht te willen draaien. Dit is een voorbeeld voor activisten elders die nu actievoeren tegen de uitbreiding van Schiphol, de onveilige kerncentrale van Tihange en het inheemse verzet tegen pijpleidingen in de VS en Canada. Het is belangrijk dat we solidair zijn met alle strijd tegen dit soort vernietigende projecten en voor een wereld waarin de behoeftes van mensen centraal staan.

Van de mondiale CO2 uitstoot is 80% afkomstig van slechts 100 bedrijven. Om winst te kunnen maken, hebben ze er de afgelopen decennia alles aan gedaan om klimaatverandering te ontkennen. Met een opeenstapeling van tandeloze klimaattoppen brengen politici het collectieve voortbestaan van de mensheid in gevaar. Mensen in het globale zuiden betalen als eerste de prijs. Nu al worden mensen op de vlucht gejaagd door klimaatchaos.

Ook de rest van Nederland, een land dat voor eenderde onder de zeespiegel ligt, zal geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatchaos. 18 Van de warmste 19 jaren ooit, vonden deze eeuw plaats. Om klimaatverandering te stoppen, moeten we breken met de kapitalistische logica. Een logica waarin geproduceerd wordt voor winst, in plaats van behoefte. In een wereld waarin onderlinge concurrentie centraal staat, maar waarin werkende mensen geen enkele democratische controle hebben over hun werkplek. Zonder deze logica was er nooit sprake geweest van deze vernietigende klimaatchaos.

Hoe bouwen we de klimaatbeweging?

1. Gaskraan dicht, klimaatbanen nu
De gaskraan moet dicht. Nu. Er moet een rechtvaardige oplossing komen voor alle Groningers. Dat betekent volledige schadeloosstelling: nu en in de toekomst. De miljarden die door de staat en de multinationals zijn verdiend, moeten nu worden teruggehaald en gebruikt om grote investeringen te doen in de provincie. De provincie die Nederland eerst het gas leverde, kan nu het land voorzien van zonne- en andere vormen van duurzame energie.

2. Directe actie & brede beweging
Code Rood confronteert de fossiele industrie waar het pijn doet: in de portemonnee. Hiermee staan we in een trotse traditie vanburgerlijke ongehoorzaamheid van de stakingen in de strokarton van Fré Meis, van Ende Gelände (de anti-bruinkoolbeweging in Duitsland) tot Rosa Parks (de burgerrechtenbeweging in de VS) en het inheemse verzet tegen Coca Cola dat in Brazilië rivieren drooglegt. Maar om de beweging uit te bouwen, is het belangrijk dat we meer mensen bereiken en een helder perspectief bieden. NGO’s, vakbonden, linkse partijen en activistische groeperingen: we hebben een massale straatbeweging nodig om de politiek tot actie te dwingen.

3. Klimaatrechtvaardigheid centraal
Door de media, de multinationals en de politiek wordt ons allemaal een schuldgevoel aangepraat over de door hen veroorzaakte klimaatverandering. Zij makens ons wijs dat we door onze keuzes als consumenten hier iets aan kunnen veranderen. Wij zeggen: haal het geld waar het zit! Bij de bedrijven en politici die ons leefgebied, ons milieu naar de knoppen helpen. Geen cadeautjes meer aan de rijken in de vorm van het afschaffen van de dividendbelasting, de AOW-leeftijd terug naar 65, investeer in banen, betaalbare woningen, goede zorg, goed onderwijs en een menswaardige behandeling en opvang voor alle vluchtelingen.

Breek met de waanzin!