Solidair met de 20 februaribeweging in Marokko

In Marokko is de 20 februaribeweging gelanceerd om politieke hervormingen af te dwingen. Tegelijkertijd richtten Marokkaanse migranten in verschillende Europese landen het Forum voor Burgerschap en Solidariteit op. Het Forum in Nederland, waar onder andere het KMAN, KMN en de IS aan deelnemen, verklaarde zich deze week solidair met de 20 februaribeweging en de protesten. Hier publiceren we de tekst.
12 april 2011


Foto: betoging in Casablanca op 3 april, waarbij demonstranten leuzen voerden als ‘democratie en sociale rechtvaardigheid’ en ‘het volk is boos op de corruptie’.

Verklaring van solidariteit met de 20-februaribeweging in Marokko

‘Noord-Afrika schreeuwt om vrijheid, waardigheid en democratie. De bevolking van Tunesië, Libië, Algerije en Marokko treedt massaal naar voren om haar democratische rechten op te eisen en het juk van een decennia lange onderdrukking van zich af te werpen. Op de drempel van de lente wil de bevolking langs vreedzame weg haar lot ter hand nemen en haar eigen geschiedenis schrijven.

‘Ook in Europa houden de volksopstanden de gemoederen bezig. Niet in de laatste plaats omdat Europa op tal van manieren verwant is met Noord Afrika, economisch, sociaal en geopolitiek, maar vooral door de aanwezigheid van miljoenen Europese burgers van Noord-Afrikaanse origine. Niet voor niks is de volksopstand in deze gemeenschappen, de Marokkaanse Nederlandse gemeenschap in het bijzonder, van meet af aan het gesprek van de dag geweest.

‘In het laatste decennium is, sinds de komst van Koning Mohamed de Zesde, een aantal economische, culturele en sociale ontwikkelingen doorgevoerd. Marokko heeft bovendien een bevoorrechte status in de verhoudingen met de Europese Unie gekregen. Maar het blijft zeer de vraag of we kunnen spreken van een democratiseringsprogramma in Marokko, zelfs onder de huidige Koning.

‘Voor de 20 februaribeweging in Marokko, een initiatief van jonge Marokkanen, gaan deze veranderingen duidelijk niet ver of snel genoeg. Daarom gaan mensen in diverse Marokkaanse steden massaal de straat op om voor democratische rechten te strijden. De autoriteiten (Makhzen) doen er alles aan om dit protest te gijzelen of anderszins in de kiem te smoren, maar tot nu toe zonder succes.

‘Wij zijn verheugd om te zien dat de steun voor de 20 februaribeweging in Marokko en daarbuiten nog steeds groeit en dat het verzet steeds grotere vormen begint aan te nemen. De democratische rechten en de grondwetswijzigingen waar de 20 februaribeweging voor staat, zijn wat ons betreft het zeker meer dan waard om voor gevochten te worden en vooral voor door te blijven vechten.

‘Daarom verklaren wij ons niet alleen solidair met de niet aflatende en rechtvaardige strijd van de 20 februaribeweging, maar we sluiten ons ook volledig aan bij deze strijd. Het is immers ook onze strijd. Wij eisen ook:

– Het stichten van een democratische staat waar sprake is van een totale scheiding der machten en waar alle autoriteiten gebaseerd zijn op de instemming van het volk en het afschaffen van artikel 19 van de huidige Grondwet (Noot redactie: In artikel 19 is vastgelegd dat de koning als ‘Leider van de gelovigen’, de hoeder is van de Marokkaanse staat en verdediger van het geloof en de religieuze gemeenschap. In deze hoedanigheid bezit hij een controlerende macht over zowel de wetgevende, rechterlijke als uitvoerende macht en staat hij aan het hoofd van de religieuze instituties.);

– Het ontbinden van alle commissies die op last van de koning zijn opgericht, o.a. de Raad van de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland;

– Het opzetten van een fonds om de Marokkanen die in het buitenland verblijven en die in een schrijnende en onmenselijke situatie verkeren te ondersteunen;

– Het instellen van een eerlijk onafhankelijk onderzoek naar de moorden die zijn gepleegd op de demonstranten en de verantwoordelijke voor de rechter slepen;

– Wij veroordelen scherp de gewelddadige manier van het optreden van het Marokkaanse regime tegen de demonstraties van de 20 februaribeweging, die zich kenmerkt door o.a. het moorden, aanhouden, martelen en collectief groepen mensen voor de rechter slepen in een kort en oneerlijk proces, waar straffen van 10 jaar geen uitzondering vormen, en eisen van de autoriteiten het recht om te demonstreren te respecteren.’

Forum voor Burgerschap en Solidariteit