Solidair geluid in de ‘Stad van Vluchtelingen’

Op dinsdagavond 1 maart besprak de gemeenteraad van Leiden de huisvesting van vluchtelingen in de gemeente. Leiden noemde zich in de jaren ’90 ‘Stad van Vluchtelingen’. Doorbraak Leiden organiseerde een protest op het Stadhuisplein om de gemeenteraad aan dit motto te houden en de boodschap dat vluchtelingen welkom zijn in Leiden kracht bij te zetten. Binnen 1 week tijd brachten ze een kleine 100 mensen op de been.
2 maart 2016

Rayan Younis, Leidenaar van Syrische afkomst, herinnerde de aanwezigen eraan dat Syrië in 2003, na de aanval van de VS en Groot-Brittannië op Irak, die Nederland steunde, honderdduizenden Irakese vluchtelingen heeft opgenomen. Aloys van Rest van Defence for Children sprak over de zorgplicht die Nederland heeft voor kinderen die hier als vluchteling zijn gekomen en waarschuwde dat het recht op gezinshereniging, verankerd in de internationale verdragen voor de rechten van het kind, onder druk staat.

Catherine Black, van de internationale socialisten en Feministen voor Verzet, sprak over de gevaarlijke manier waarop vluchtelinge ontmenselijkt en gecriminaliseerd worden. Het misbruik dat Wilders maakt van vrouwenrechten om niet-witte Nederlandse weg te zetten als verkrachters, weersprak zij door stellen dat racisten nooit feministen kunnen zijn. Ze benadrukte het belang van actievoeren voor vluchtelingen om een hoorbaar en zichtbaar tegengeluid te bieden, met name nadat zij en andere activisten recent zijn gearresteerd voor het voeren van een vergelijkbare actie tegen Wilders in Spijkenisse.

Mariet van Bommel van Doorbraak Leiden wees op hoe de groeiende kloof tussen arm en rijk in Nederland een voedingsbodem kan zijn voor vluchtelingenhaat. ‘De gemeente Leiden wil tijdelijke woningen bouwen, zodat de instroom van 500 vluchtelingen met verblijfsvergunning dit jaar, zoals de gemeente zelf zegt, “geen druk op de sociale woningvoorraad zal leggen”. Maar de sociale woningvoorraad staat juist onder druk door het beleid van de afgelopen jaren waarbij steeds meer sociale huurwoningen zijn afgebroken en subsidies voor het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen zijn afgeschaft.’

Thomas Kok, extreem-rechts gemeenteraadslid in Leiden, had opgeroepen om te demonstreren op het zelfde moment en locatie te demonstreren tegen de komst van vluchtelingen naar Leiden. Op de door de politie voor hem gereserveerde plek bleef het helemaal stil.

Zie hier voor een verslag van de organisatoren en video’s van de speeches.