Slavernijexcuses: hoe zou herstel eruit zien?

In juni organiseerden we het Marxisme Festival – een trefpunt voor activisten en een weekend van politieke discussie. Verspreid over deze zomer plaatsen we één voor één de opnames van de inleidingen online. We hebben de vaak levendige discussie na afloop van de inleiding niet opgenomen.
9 augustus 2023

Slavernijexcuses: hoe zou herstel eruit zien?

Slavernij was het vliegwiel van het kapitalisme. De winsten die door de handel in slaafgemaakten en hun arbeid werden gemaakt, vormen de basis voor de economische positie van Westerse landen nu. De historische misdaad van de slavernij is niet terug te draaien, maar de grote ongelijkheid die het veroorzaakte moet wel geadresseerd worden.

Internationaal wordt hier over nagedacht door organisaties zoals de coalitie van Caribische landen Caricom. Door 200 miljoen euro beschikbaar te stellen om de gevolgen van slavernij tegen te gaan, heeft Rutte laten zien dit in ieder geval niet serieus te nemen. Hoe zou herstel eruit zien? Wat voor internationale voorbeelden zijn hiervan te geven? Wat zou dit in de Nederlandse context moeten betekenen?

De discussie wordt afgetrapt door Kenneth Donau en Kenneth Cuvalay. Kenneth Donau is historicus en onder meer voorzitter van de Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit. Kenneth Cuvalay is mensenrechtenactivist en onder meer de oprichter en voorzitter van Stichting Verslavings- en Psychosociale zorg ‘The Quill’, te Sint Eustatius.

Jij wilt ons nieuws.

    Je emailadres is vereist.