Service- en Informatiecentrum op het Binnengasthuisterrein bezet

Vandaag is het Service- en Informatiecentrum op het Binnengasthuisterrein bezet. De bezetters hebben een verklaring gepubliceerd. Daaronder volgt de solidariteitsverklaring van het VakbondsActieComité van de UvA.
30 april 2015

Wij hebben vandaag het Service- en Informatiecentrum op het Binnengasthuisterrein bezet om aandacht te vragen voor de exploitatie van werkers op de universiteit en daarbuiten, op de dag voorafgaand aan de Dag van de Arbeid. Per telefoon hebben wij tijdelijk bestuursvoozitter Dymph van den Boom geconfronteerd met het neoliberale beleid met betrekking tot de onzekerheid en druk waaronder kennis geproduceerd en overgedragen wordt. We waren niet tevreden met haar herhaardelijke vage respons dat een Human Recources deskundige de ‘kwesties zal gaan onderzoeken’, en dat de enige concrete maatregel die van den Boom kon noemen het verminderen van flex-contracten was, waarna ze weigerde te antwoorden op de vraag of die mensen dan ontslagen zouden worden.

Vanuit buiten ontvingen wij ondertussen het bericht dat er later op de middag een viering zou plaatsvinden ter ere van medewerkers die binnenkort afscheid zullen nemen van de universiteit. Aangezien wij juist in solidariteit staan met werkers, leek het ons een logisch besluit spoedig vrijwillig het gebouw te verlaten. Bovendien zou onze arrestatie niets meer aan onze actie toevoegen, en worden onze stemmen op straat luider gehoord dan in een cel.

Zolang de universiteit gerund blijft als een bedrijf en ze haar medewerkers ziet als ‘grondstof’ of ‘productiemiddel’ – wat ‘human resource’ suggereert – zullen acties blijven volgen.

Students and workers – unite and fight!

Noot: de bezetting is inmiddels weer beëindigd.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Verklaring van het VakbondsActieComité van de UvA:

Tegen flexcontracten en werkdruk – Solidariteit met studenten en medewerkers

De bezetting van het Studenten Service Centrum van de UvA werd vanmorgen aangekondigd als aanloop naar 1 Mei dit jaar – de Dag van de Arbeid waarop er vakbondsleden naar Amsterdam komen om te demonstreren voor goede arbeidsomstandigheden, o.a. aan universiteiten en in de gezondheidszorg.

Het VakbondsActieComité (VAC) van de Universiteit van Amsterdam wil graag haar steun betuigen aan de studenten en medewerkers die actie ondernemen tegen het misbruik van flexibele/tijdelijke contracten en tegen onredelijke werkdruk waar UvA-medewerkers, inclusief het AUC, mee geconfronteerd worden. We delen de wens om arbeidsomstandigheden te verbeteren aan de UvA, en wij vinden het belangrijk dat dat studenten en medewerkers van de universiteit samenwerken om het veranderingsproces te versnellen. Tevens hebben we gezien hoe de gevarieerde protestacties van onlangs hebben geholpen bij de discussies binnen en gesprekken met de universitaire ondernemingsraden en studentenraden.

We betreuren de eerdere besluiten van het UvA-management om hierop te reageren met juridische stappen en politiegeweld, tegen vreedzame acties van haar studenten en medewerkers, en hopen dat dergelijke maatregelen verder uitblijven. In deze geest moedigen we het CvB van de UvA aan om een dialoog met de betrokken partijen aan te gaan over de problemen.

Morgen, op 1 mei, zullen medewerkers en studenten samen de beweging vieren aan de voorkant van de Oudemanhuispoort, om 16.30 uur, waar we in zullen gaan op de vraag hoe we verder kunnen werken aan het verbeteren van de werkomstandigheden op de UvA.

VakbondsActieComité van de UvA (o.a. actieve leden van FNV, VAWO, CNV)