Sekswerkers protesteren tegen sluiting ramen

Donderdag 9 april demonstreerden ongeveer 250 prostituees en sympathisanten in Amsterdam tegen een grootschalige sluiting van hun ramen. Na een swingende optocht door de Wallen werd burgemeester van der Laan een petitie aangeboden die eist om de plannen te stoppen.
11 april 2015

Door Mark Kilian

Rond zes uur vertrok een bonte stoet aan sekswerkers van de Oude kerk. Het was een uniek protest, en trok internationale media-aandacht. “Don’t save us, save our windows!” zei het kopspandoek. Met aan kop een drumband, en Mariska Majoor van sekswerkersorganisatie PROUD met een megafoon, slingerde de demonstratie een uur over de Wallen en naar de Stopera.

De opkomst was groter dan verwacht, de 200 maskers die PROUD had georganiseerd, bleken te weinig. De demonstratie bestond vooral uit jonge vrouwen, hoewel ook mannelijke sekswerkers en sympathisanten deelnamen. Velen gingen voor het eerst de straat op voor een gezamenlijk belang, gemaskerd vanwege het stigma rond hun werk.

Sanering

Borden en spandoeken riepen op tegen die stigmatisering en protesteerden tegen ‘Project 1012’ (een postcode). Dat is een grootschalige sanering van de Wallen, bedoeld om het aantal coffeeshops en prostitutieramen te sluiten. Volgens sekswerker Felicia Anna, van de belangenorganisatie PROUD, heeft de gemeente Amsterdam sinds 2008 al 117 van de 458 ramen gesloten.

De gemeente doet het voorkomen of de sluiting deel is van de strijd tegen criminaliteit en ‘misstanden’ zoals gedwongen prostitutie in panden van grote prostitutiebazen als de familie Venema en Willem van der Meulen, die op 30 april dit jaar 18 panden moet sluiten. Maar tegelijk laat ze de sekswerkers met lege handen staan: slachtoffers van mensenhandel krijgen alleen een tijdelijke verblijfsvergunning.
Mariska Majoor (PROUD) zei op 7 april terecht in Het Parool: ‘De veranderingen in het Wallengebied, zoals het sluiten van ramen en bordelen, worden doorgevoerd onder het mom van de bestrijding van mensenhandel en misstanden. Maar in werkelijkheid zijn de prostituees het slachtoffer van dit beleid, dat vooral gericht is op stadsvernieuwing.’

Antwoorden

De steun van socialisten voor dit protest is niet omdat we ‘voor’ (het recht op) prostitutie zijn, alsof het hier om seksuele vrijheid gaat. Dat mensen hun lijf verkopen voor geld, wordt veroorzaakt door armoede. Sekswerkers die niet al eerder getraumatiseerd waren, lopen daar in hun beroep groot risico op. Maar tegelijk zijn we tegen stigmatisering van dit beroep. En gegeven dat prostitutie nu bestaat, zijn we voor hogere lonen en een veilige werkplek – en de ramen zijn veiliger dan illegaliteit.

Precies op dat punt trekken de prostituées de strijd verder dan de gemeente of hun bazen zelf doen. Na de demonstratie joelden de sekswerkers minutenlang voordat burgemeester Eberhard van der Laan kon reageren. Mariska Majoor overhandigde een petitie aan hem tegen project 1012, waarop Van der Laan toezei ‘minder ramen te zullen sluiten dan oorspronkelijk de bedoeling was’. Maar hoe hard is die toezegging?

Het is bepaald geen ‘kleine groep’, die van achter de 117 gesloten ramen verdwenen is. ‘Wat is er met hen gebeurd?’ vroeg Felicia Anna aan Van der Laan. Onaangenaam verrast door de aanhoudende assertiviteit, maakte Van der Laan zich uit de voeten naar een bijeenkomst.

De petitie heeft al bijna 1000 handtekeningen.