Seksisme is geen buitenlandse import – Duitse socialisten reageren op de aanvallen in Keulen

Een grote groep vrouwen werd seksueel aangerand tijdens Oudejaarsnacht in Duitsland. Maar in plaats van de gebeurtenissen te koppelen aan alledaags seksistisch geweld, stoken politici en de media het racisme op. Silke Stöckle en Marion Wegscheider reageren in dit artikel namens de Duitse socialistische groep Marx21.
11 januari 2016

De Nieuwjaarsfestiviteiten in Keulen, Hamburg en andere Duitse steden zagen een hoog aantal seksuele aanvallen op vrouwen, inclusief in ieder geval een geval van verkrachting. Schandalig genoeg namen de autoriteiten de verklaringen van de slachtoffers aanvankelijk niet serieus.

Seksueel geweld tegen vrouwen in Duitsland is een groot en zeker geen nieuw probleem. Vrouwen worden vaak seksueel aangerand tijdens grote festivals als het Oktoberfest in München en carnaval in Keulen. Een op de zeven vrouwen in Duitsland krijgt te maken met seksueel geweld, volgens een nieuw onderzoek van het ministerie voor Gezinszaken. Een op de vier krijgt te maken met huiselijk geweld. De daders zijn bijna altijd mannen, maar er zijn geen grote verschillen tussen religies, of in achtergrond, opleidingsniveau of sociale status.

Dus er zijn redenen te over om seksisme en seksueel geweld aan de kaak te stellen in Duitsland. Maar beide fenomenen zijn nauw verbonden met het dominante beeld van vrouwen, en daarmee wordt seksueel geweld maar al te vaak niet serieus genomen. In Keulen lazen lokale politici slachtoffers de les met ‘gedragsregels voor vrouwen tijdens massale bijeenkomsten’, alsof de slachtoffers onderhandelingsruimte hadden tegenover de vastberaden daders.

Vrouwen worden voortdurend afgeschilderd als seksuele objecten in films, reclame en de massamedia. En vrouwenonderdrukking is structureel verankerd in onze maatschappij, zoals de verschillen in salaris, werkgelegenheid en dominante rolmodellen laten zien.

Racisme tegen moslims

Politici en de gevestigde media hebben de gebeurtenissen in Keulen en Hamburg niet gekoppeld aan alledaags seksistisch geweld. In plaats daarvan hebben ze vooral gewezen op de achtergronden van de vermoedelijke daders en op vraagstukken van publieke veiligheid. Waar seksuele aanranding wordt erkend, is het alleen in relatie tot de ‘cultuur’ van de veronderstelde herkomstlanden van de daders.

Dit wordt vanaf het begin gebruikt, in lijn met een klassieke racistische redenering, om moslims en vluchtelingen te stereotyperen. De gevestigde media en politici stoken het al bestaande racisme tegen moslims op en versterken daarmee de lastercampagne tegen vluchtelingen.

De president van Nordrhein-Westfalen Hannelore Kraft zei dat buitenlandse daders gedeporteerd moeten worden. En de ontbijtshow van de tv-zender Sat1 beval de eis aan van het ‘verdedigen van onze waarden, manier van leven en geloof’ tegen ‘moslimmannen’.

De relatieve stilte over de vele mannelijke omstanders en de meer dan 100 aanwezige agenten die niets deden om in te grijpen – zelfs met een undercoveragente onder de slachtoffers – spreekt boekdelen.

Koren op rechtse molen

De feministe Alice Schwarzer sympathiseert al lang met conservatieven en heeft zelfs haar ‘begrip’ uitgesproken voor de kernideeën van het racistische Pegida. Nu danst ze naar hun pijpen en spreekt van een misplaatste tolerantie voor moslimmannen, koppelt dit issue aan terrorisme en eist gedwongen integratie voor migranten.

Dit debat is koren op de molen van uiterst rechts. Neonazigroepen en het Alternatief voor Duitsland (AfD) eisen dat Duitsland geen enkele vluchteling meer opneemt om ‘onze vrouwen’ te beschermen. Op sociale media wordt opgeroepen tot straatacties, sommige met de roep om geweld tegen ‘buitenlandse’ mannen. Vrouwen moeten zichzelf echter juist beschermen tegen precies deze groepen, die vreselijk vrouwonvriendelijke sociale rollen en structuren voor vrouwen propageren, of expliciet eisen.

De AfD wordt meer en meer een verzamelplaats voor nazi’s. Het vecht om de heteroseksuele familie te verdedigen als de enige norm, wijst het homohuwelijk af en drukt vrouwen in de klassieke moederrol. Het wil de toegang tot abortus verder beperken en organiseert campagnes tegen feminisme en minimumquota voor vrouwen in publieke diensten. In dezelfde hypocriete adem beweert het dat gelijkheid al bereikt is.

Zelfs de gematigd conservatieve partij het CSU hult zichzelf in leugens. Deze week zei ze dat ‘eenieder die respect voor vrouwen niet kan accepteren, geen plaats heeft in onze samenleving hier in Duitsland’. De manier waarop het onlangs stemde over verkrachting binnen het huwelijk logenstraft dat.

Het feit dat de recente aanvallen specifiek in Keulen plaatsvonden, onderstreept de verregaande polarisatie van de Duitse samenleving. Deze domstad wordt algemeen gezien als een liberaal bolwerk. Maar slecht een jaar geleden was het het toneel van een mars van 4000 ‘Hooligans Tegen Salafisten’.

Strijd

Niet in de laatste plaats om deze reden moeten de seksuele aanvallen serieus genomen worden en de daders gestraft. We moeten allemaal de straat op tegen seksisme en racisme – zoals werd gedaan op 5 januari voor de Dom van Keulen. We moeten eisen dat de media en de politieke partijen actie ondernemen tegen de alsmaar sterker worden rechtse groepen, in plaats van ze te steunen met onhoudbare argumenten.

De eerstvolgende centrale mogelijkheid om de straat op te gaan tegen de antifeministische AfD zal de Internationale Vrouwendagdemonstratie zijn op zaterdag 6 maart in Berlijn. Het moet absoluut duidelijk zijn dat vrouwenonderdrukking in Duitsland structureel is. In de strijd voor vrouwenrechten mogen we ons in geen geval laten verdelen door racisme – we moeten zowel seksisme als racisme confronteren met dezelfde vastberadenheid.

Dit is een vertaling van Socialist Worker. Zie voor de Duitse versie de site van Marx21.