Schreeuw van het volk op vooravond van Prinsjesdag

Op zaterdag 17 september worden in Amsterdam en Rotterdam pleinprotesten tegen de afbraakwoede van dit kabinet georganiseerd. Op maandag 19 september – aan de vooravond van Prinsjesdag – komen verschillende sectoren bijeen voor protest In Den Haag. Vanaf een programma op het Plein wordt er gezamenlijk naar het Malieveld gedemonstreerd.
13 september 2011

Premier Rutte ‘vreest’ dat er nog een bezuinigingsronde nodig zal zijn. Maar vooralsnog hoeft Rutte helemaal niets te vrezen. Zijn pensioen, salaris en sociale voorzieningen staan niet op de tocht. Zijn rijkeluis-achterban likt de vingers zelfs af bij dit afbraakbeleid. In 2010 kwamen er 10 procent meer miljonairs bij in Nederland! Want de rekening voor de crisis werd niet bij hen neergelegd. Het zijn de lage en middeninkomens die moeten inleveren en het zijn de allerzwaksten die de hardste klappen krijgen.

Tal van sectoren hebben geprobeerd om met rationele argumenten uit te leggen dat dit bezuinigingsbeleid meer kapot maakt dan komende generaties lief zal zijn. Tal van petities hebben het kabinet tevergeefs opgeroepen om de lasten bij de zwaarste schouders neer te leggen. Maar dit kabinet dendert door totdat het gestopt wordt.

De serie protestacties van voor de zomer lieten zien dat mensen bereid zijn om voor hun belangen op te komen. Nu is het zaak het verzet naar een hoger niveau te tillen, zowel qua strijdbaarheid als kracht. Komende week zal er in verschillende steden worden afgetrapt voor een nieuw seizoen van protest.

Op zaterdag 17 september organiseert de Alliantie voor Solidariteit een solidariteisplein in Rotterdam en in Amsterdam wordt, mede op initiatief van de IS, die dag een tentenkamp opgezet.

Maandag 19 september zijn er verschillende protesten in Den Haag. De FNV organiseert in verschillende zalen in het centrum een Nationaal Beraad tegen de afbraak. Vanaf 11.58 organiseert de Walk of Shame, met ondersteuning van Rekening Retour en het Plein der Beschaving, een ‘schreeuw van het volk’ op het Plein. Om 13.30 zullen de vakbondsleden en de demonstranten van het Plein elkaar op de Lange Vijverberg treffen en gezamenlijk naar het Malieveld demonstreren, alwaar ze door de GC-Raad zullen worden verwelkomd. Vanaf 14.00 zullen alle betrokkenen daar gezamenlijk deelnemen aan een actiemanifestatie.

17 september Rotterdam: Grote Kerkplein, aanvang: 14.00 – 17.00
17 september Amsterdam: Beursplein, aanvang: 14.00
19 september Den Haag: Het Plein, verzamelen vanaf 11.30