Schoonmakers winnen werkgarantie en werkdrukmeting na 50 dagen staken

De staking van de schoonmakers bij twee Haagse ministeries heeft resultaat opgeleverd. Zij hebben afgedwongen dat alle schoonmakers een werkgarantie krijgen, en dat er een onafhankelijke werkdrukmeting plaatsvindt. Als uit die werkdrukmeting blijkt dat er een probleem is zullen de ministeries, in overleg met het schoonmaakbedrijf Basita en de schoonmakers, maatregelen moeten nemen. ‘Na 50 dagen roepen, is onze stem doorgedrongen!’

28 november 2011

Foto: de stakende schoonmakers demonstreren mee tijdens de OV-staking en de Dag van de Verontwaardiging op 20 november in Amsterdam (foto door Adriaan Bosma, IPAFoto)

Herrie Hoogenboom van de schoonmakersbond laat via Facebook weten:

De schoonmakers verzetten zich al vele maanden en op verschillende manieren tegen de exorbitante bezuiniging op de schoonmaak. Het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken bezuinigden ruim 25%, terwijl er slechts 7% minder schoon te maken oppervlak is.

De schoonmakers waarschuwden al vele maanden geleden voor een explosie van de al onaanvaardbaar hoge werkdruk. Een eerste proefweek met het nieuwe schoonmaakcontract in september leidde tot zieken, chaos en ontevreden ambtenaren. Later zouden ook andere deskundigen als makelaars en schoonmaakbedrijven kritiek uiten op de ministeries.

De schoonmakers voerden tientallen acties uit en riepen minister Kamp op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ze trokken zelfs zijn ‘standbeeld’ om. Kamp ontkende in alle toonaarden dat er een probleem was. Op 7 oktober startten de schoonmakers op de twee ministeries hun staking. Die zou uiteindelijk exact 50 dagen duren.

‘We hebben een simpele maar belangrijke afspraak gewonnen. Niemand wordt ontslagen en er komt een onafhankelijke werkdrukmeting. Daaruit zal blijken dat wat ze hier willen niet kan’, zegt schoonmaker Najjib.

Hij vervolgt: ‘Na 50 dagen roepen, is onze stem doorgedrongen. We hebben afgesproken wat wij voor de staking al aan de opdrachtgever en het schoonmaakbedrijf hadden voorgesteld. Toen werd er niet geluisterd, nu eindelijk wel. Met ons schoonmakers valt niet te sollen. Dat lesje hebben we Kamp en de zijnen nu hopelijk wel geleerd.’

Om de enorme smerigheid van 50 dagen ongepoetste gangen, kantoren en toiletten op te ruimen, krijgen de schoonmakers de eerste dagen hulp van extra collega’s. Indien de uiteindelijk uit te voeren onafhankelijke werkdrukmeting aantoont dat de werkdruk te hoog is, zal het ministerie de schoonmaak moeten aanpassen. Dan moet er werk af of moeten er uren bij.

In de periode tussen het hervatten van het werk en de werkdrukmeting zullen de georganiseerde schoonmakers niet harder werken dan mogelijk is. Het gevolg kan zijn dat niet altijd alles schoongemaakt kan worden. Die keuze is voor rekening van de ministeries. De schoonmakers bedanken al hun sympathisanten, waaronder honderden ambtenaren, die hen voortdurend een hart onder de riem staken.