Schoonmakers laten zich niet intimideren: VU blijft bezet

Het management van de VU heeft vanmiddag en vanavond geprobeerd de bezettende schoonmakers, medewerkers en studenten weg te jagen. De actievoerders houden de rug recht: ‘Wij blijven hier!’ Pas als alle eisen zijn ingewilligd kan er gepraat worden over een vertrek. Ondertussen is er een drukbezocht programma, met solidariteitsverklaringen van docenten tot aan schoonmakers in Griekenland.
5 maart 2012

Door Sjerp van Wouden

In de bezette collegezaal direct achter de hoofdingang vindt het grootste deel van het programma plaats. VU-promovendus Donya Alinejad veroorzaakt grote hilariteit met een korte film van haar. Hierin legt ze zeer beeldend uit dat mensen niet op zouden moeten ruimen, maar de staking dienen te steunen door hun troep te laten liggen.

Stakingsdeskundige Sjaak van der Velden trekt een volle zaal met een bijeenkomst over de geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging. Een half uur luisteren de bezetters naar onder andere hoe de bond ontstaan is door stakingen. Erg tof is als iedereen in de zaal een schoonmakershandschoen aantrekt, ‘Actie Actie’ aanheft, en een groot spandoek omhoog gehouden wordt: ‘Deze handschoen past iedereen’.

Het management van de VU probeert uiteraard niet alleen de staking, maar nu ook de bezetting te breken. In de middag is er een poging de schoonmakers de Aula in te krijgen. Een prachtige zaal, maar buiten zicht. Blijkbaar heeft de VU de leus ‘nooit meer onzichtbaar’ nog niet begrepen. De stakers laten zich, vandaag al helemaal niet, niet in een hoekje wegstoppen. In de collegezaal leggen de onderhandelaars het voor aan de bezetters. Het antwoord is duidelijk. De VU managers kunnen het dak op, wij blijven hier.

In de namiddag is er een serieuzere poging van de kant van het bestuur. Eerst proberen ze ons de collegezaal uit te krijgen. Snel optreden van studenten voorkomt dit. Ook is er een dreigement in de onderhandelingen: voor zes uur allemaal weg, ‘of anders’. Vanuit de bezetters wordt er ook serieuzer ingezet. De solidariteit met het personeel wordt tastbaar gemaakt. Onze derde eis wordt dat het kantinepersoneel dat is uitbesteed aan een cateringbedrijf een baangarantie krijgt. De onderhandelaars vanuit onze kant hebben geen mandaat: alles moet voorgelegd worden aan de groep als geheel. Wederom is het antwoord duidelijk: wij blijven hier! Bestuurder van de schoonmakersbond Ashna concludeert vervolgens dat we dan maar snel de ingang weer moeten innemen.

Aan het eind van de avond is er nog een kort programma. Er is gezorgd voor een Skypeverbinding met Vlasia Papathanasi van de Griekse Vakbond van Schoonmaker. Dimitris, een Griekse VU-medewerker, verzorgt live vertaling, wat niet altijd even makkelijk blijkt. Vlasia vertelt dat, van wat ze gehoord heeft, dat de problemen van de Nederlandse schoonmakers zeer vergelijkbaar zijn met de Griekse.

Ook zij zijn figuurlijk onzichtbaar op het werk. Wel zegt ze dat er zeer specifieke problemen zijn die ze ‘terrorisme op de werkvloer’ noemt, zoals het heftige racisme tegen migrantwerkers. In Griekenland is de arbowetgeving nooit nageleefd voor schoonmakers en zelfs afgeschaft. Salarissen waren tot voor kort 450 tot 500 euro per week maar nu zijn er de ‘één-euro-jobs’, waar je moet werken voor een euro per uur. Maar Vlasia wil niet alleen praten, maar ook luisteren. Schoonmaker Abdel komt naar beneden om te vertellen hoe het hun vergaat, hoe ze terugvechten, en zijn Griekse collega’s te vertellen dat zij hun ook steunen.

Prachtig is de toespraak van Syrous Kafei, kaderlid van Vakbond van DC Werkers (DC is distributiecentrum). Hij vertelt dat een paar weken terug een actie was bij DC Pijnacker van Albert Heijn. Daar was men uitgesproken solidair met de schoonmakers. Actief probeert hij zijn collega’s te overtuigen van het belang hiervan. ‘Wat ik verwacht en hoop, dat is dat Den Haag bezet gaat worden. En dat ze terecht gezet gaan worden’.

Hij kan niet verder praten, de zaal barst uit in applaus en gejuich. ‘Ik hoop het met andere sectoren te doen, tegelijkertijd bezetten en hun laten zien wie wij zijn en wat voor rechten wij hebben’. Ook een kaderlid van Abvakabo, werkzaam in de zorg, doet zijn duit in het solidariteitszakje, net als Sadet Karabulut van de SP.

Morgen wordt een drukke dag, met veel actie. Maar nu: feest.

Lees hier het eerdere verslag van de bezetting van de VU.