Scholieren in startblokken voor staking tegen ophokuren op 21 december

Op woensdag 21 december wordt door scholieren gestaakt en gedemonstreerd tegen de zogenaamde ‘ophokuren’. In een verklaring stelt het actiecomite LAKS: ‘Verplichte “huiswerkuren” in de kantine? Engelse les van je natuurkundedocent? Wordt jouw klas ook op deze manier opgehokt? Als het aan de minister ligt vanaf volgend jaar wel!’ Daarom wordt om 14.00 uur gedemonstreerd op het Museumplein in Amsterdam.
16 december 2011

Uit de oproep:

‘Dinsdag 29 november heeft de Tweede Kamer besloten dat leerlingen vanaf volgend jaar langer op school moeten zitten. Maar de scholen hebben nu al te weinig docenten om alle lesuren een bevoegde leraar voor de klas te zetten. Dat probleem lossen de scholen op door “ophokuren” te geven. Dat zijn verplichte uren aanwezigheid waarin je niets leert en hooguit wat huiswerk kunt maken.’

‘In 2007 zagen 20.000 scholieren dit ook al niet zitten. Wij hebben toen gestaakt, en toch worden de ophokuren nu ingevoerd. Wij willen goede lessen van goede docenten, want van ophokken worden wij niet slimmer. Daarom wil het LAKS dat scholieren op 21 december opnieuw gaan staken. We zullen de minister laten zien dat wij ons niet laten ophokken!’

Landelijke staking tegen ophokuren!
Woensdag 21 december 14.00 – 16.00 uur
Museumplein Amsterdam

Teken de petitie op geenophokurenmeer.nl
Meld je aan op facebook!

______________________________________________________________________________________________________________

Ondertussen maken ook onderwijzers in het voortgezet onderwijs zich op voor stakingen in het nieuwe jaar, uit protest tegen de Wetswijziging Onderwijstijd die minister Van Bijsterveldt naar de Eerste Kamer heeft gestuurd.

Leraren In Actie (LIA) roept op voor het neerleggen van het werk op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 januari. De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept haar leden op om op 26 januari te staken, met een landelijke actiemanifestatie in de Utrechtse Jaarbeurs. ‘De minister maakt er een potje van: ze gooit uit opportunisme veertig lesuren op de norm van duizend lesuren en bemoeit zich met onze vakantiedagen, terwijl ze daar niet over gaat,’ zegt AOb-vicevoorzitter Ton Rolvink. ‘Dat accepteren we niet.’

Rolvink vindt het logisch dat iedereen in het voortgezet onderwijs boos is over de gang van zaken. ‘De scholieren van het LAKS voeren nog voor de kerstvakantie actie, de collega’s die zijn aangesloten bij LIA krijgen van twintig Haagse scholen doorbetaald tijdens hun actie meteen daarna. Wij kiezen voor een landelijke staking op de 26e omdat kort daarna de senatoren een brief sturen aan de regering met vragen over de wet. Als er binnen zes weken drie verschillende acties worden gevoerd, dan is wel duidelijk dat het ernst is.’