Rutte-III blokkeert onderzoek dividendbelasting

Foto: WikiCommons
Dat Rutte de premier van het grote kapitaal is blijkt nergens zo duidelijk uit, als uit de afschaffing van de dividendbelasting. Er komt steeds nieuwe informatie naar buiten over de totstandkoming van deze maatregel en steeds nieuwe leugens om de boel toe te dekken.
13 juli 2018

De bezuiniging van 1,4 miljard euro per jaar komt grotendeels ten goede aan aandeelhouders die in belastingparadijzen zijn gevestigd, bleek uit een analyse van SOMO. Aandeelhouders in Nederland en veel andere landen krijgen de ingehouden dividendbelasting namelijk terug.

Eerder bleek al dat Unilever en Shell de grote gangmakers waren geweest achter de maatregel. Hoewel het kabinet in alle toonaarden ontkende dat er teksten aan hun besluit ten grondslag hadden gelegen, kwamen de memo’s toch naar buiten. Voor de zogenaamde volksvertegenwoordigers van de regeringspartijen waren de keiharde leugens geen reden om een motie van wantrouwen te steunen.

De memo’s lieten zien dat de multinationals de afschaffing van de dividendbelasting als voorwaarde hebben gesteld voor het handhaven of de vestiging van hun hoofdkantoren in Nederland. De enige wetenschappelijke bron die in de memo’s werd gebruikt om het ‘nut’ van de afschaffing van de dividendbelasting te bewijzen is zeer omstreden, zo onthulde Follow the Money in juni.

Het gaat om een onderzoek naar het vestigingsklimaat voor hoofdkantoren van multinationals dat werd uitgevoerd door de Rotterdam School of Management (RSM). Dit onderzoek is omstreden, omdat het statements van multinationals zelf als feiten presenteert. Maar ook, omdat het gefinancierd was door een aantal van de grootste Nederlandse multinationals. Onder hen, verrassend genoeg, Unilever en Shell – dat laatste bedrijf kreeg van de RSM een rekening van ruim drie ton.

Het is dus glashelder dat het kabinet zijn oren heeft laten hangen naar het grote kapitaal. Dat gewone mensen hier de rekening voor betalen mag voor zich spreken. Follow the Money toonde aan dat 300 miljoen van de jaarlijkse 1,4 miljard euro moet worden opgehoest door de woningbouwcorporaties.

Afgelopen maand kwam er een nieuw schandaal bij. Trouw onthulde dat Shell sinds 2005 45 miljard euro aan dividend via het Britse Kanaaleiland Jersey heeft uitgekeerd aan aandeelhouders. De Nederlandse staat liep daarmee 7 miljard euro mis. De Belastingdienst was op de hoogte van deze constructie en ging ermee akkoord. Rutte ontkende hiervan te weten, maar bleek opnieuw te liegen.

Deze hele affaire toont aan dat de Nederlandse staat en het kabinet er alles aan doen om de multinationals te ondersteunen in hun schaamteloze zelfverrijking en bereid zijn om het armste deel van de bevolking ervoor op te laten draaien. Ze zijn bereid erover te liegen en hun geloofwaardigheid er voor op het spel te zetten.

Een voorstel van GroenLinks om de Rekenkamer onderzoek te laten doen naar de afschaffing van de dividendbelasting werd in juni door de regeringspartijen geblokkeerd. Het heeft er dus alle schijn van dat deze zaak nog veel smeriger is dan tot nu toe onthuld.