Rotterdam: stem TEGEN verdere afbraak sociale huur

Vandaag mogen Rotterdammers stemmen over de verdere afbraak van de sociale huur. Als het aan Leefbaar Rotterdam en de rest van het gemeentebestuur ligt verdwijnen er 20.000 sociale huurwoningen om plaats te maken voor meer woningen voor de rijken. Dit terwijl er een tekort is aan sociale huurwoningen.
30 november 2016

De afgelopen jaren verdwenen in Rotterdam al 30.000 sociale huurwoningen. De visie achter dit plan is om armoede te bestrijden door mensen met weinig geld de stad uit te jagen. Wethouder Schneider beweert dat er juist een tekort is aan duurdere woningen en dat daarom gesloopt moet worden, maar ten eerste sjoemelt hij met de cijfers en ten tweede gaat hij eraan voorbij dat er meer dan voldoende bouwgrond is om duurdere woningen te bouwen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de betaalbare woningvoorraad.

Leefbaar probeert deze schaamteloze aanval op het woonrecht van armere Rotterdammers te verkopen door in te spelen op racistische sentimenten – haar campagnefilmpje ‘tegen verpaupering’ beeld ‘verpaupering’ uit als de komst van moskeeën en schotelantennes.

Wij roepen alle Rotterdammers dan ook op om zich massaal uit te spreken tegen de Woonvisie van Leefbaar, en voor een multicultureel Rotterdam waarin iedereen recht heeft op een dak boven het hoofd.

Lees ook ons eerdere artikel over het woonreferendum.