Rijkste 1 procent nu rijker dan armste 99 procent bij elkaar

Begin dit jaar bracht Oxfam een nieuw en onthutsend rapport uit over de toename van ongelijkheid wereldwijd. De economische crisis die in 2007 uitbrak heeft een al bestaande trend nog eens extra versterkt.
28 januari 2016

Het nieuwe rapport van Oxfam laat zien dat sinds het begin van dit jaar de rijkste 1 procent van de wereldbevolking evenveel bezit als de rest van de wereldbevolking bij elkaar. De 62 rijkste personen bezitten samen al meer dan de armste helft van de wereldbevolking.

Dat de ongelijkheid stijgt is op zichzelf geen nieuws, maar de enorme toename van rijkdom én armoede is opmerkelijk. Tussen 2010 en 2015 is het bezit van de armste helft van de wereldbevolking met maa liefst 41 procent gedaald. In dezelfde periode zagen de rijkste 62 personen hun rijkdom toenemen van 500 miljard dollar naar 1,6 biljoen dollar, dus een toename van 320 procent.

Deze tendensen zijn twee kanten van dezelfde medaille. De allerrijksten hebben hun bezit verkregen door uitbuiting, milieuvernietiging en belastingontduiking. De armoede van de grote meerderheid van de wereldbevolking is het directe resultaat van de zelfverrijking van deze kleine groep grootkapitalisten. In Nederland zien we bovendien dat de ongelijkheid tussen managers en ander personeel bij grotere bedrijven toeneemt: de eersten verdienen inmiddels bijna zes keer zoveel als het gemiddelde salaris van werkenden.

Het is evident dat deze extreme ongelijkheid onmogelijk kan worden opgelost door middel van liefdadigheid of een moreel appèl. Zolang de macht van de heersende klasse in stand blijft zullen ze die gebruiken om zich te verrijken over de ruggen van de rest.

De enige manier om het tij te keren, is het onteigenen van deze onteigenaars en een socialistische wereld op te bouwen waarin de belangen van gewone mensen leidend zijn.