Revolutionair Socialisten Egypte: ʻNiet in onze naam!ʼ

Het Egyptische leger probeert na de omverwerping van Morsi zijn positie te versterken met nationalistische propaganda en mobilisatie op straat. Maar de massaʼs verdreven de Moslimbroederschap om de revolutie te verdiepen, niet om het militaire regime te steunen, schrijven de Revolutionair Socialisten.
13 augustus 2013

Wat voor misdaden de Broederschap ook heeft gepleegd, tegen het volk en de Kopten, ter verdediging van haar macht in naam van religie, wij verlenen geen autoriteit aan legerbevelhebber Sisi. Wij zullen op 26 juli niet de straat op gaan om het leger een vrijbrief te geven voor slachtingen.

Als Sisi de juridische middelen heeft om te doen wat hij wil, waarom roept hij dan mensen op de straat op te gaan? Wat hij wil is een referendum, zodat hij de rol van Caesar op zich kan nemen, en de wet houdt hem niet tegen.

Ja, het volk leed tijdens de heerschappij van de Broederschap, en vandaag zien we de terugkeer van terroristische daden in de Sinaï, Al-Arish en aanvallen tegen de mensen in Maniyal en al-Nahda.

Maar het leger heeft geen toestemming nodig om dit terrorisme aan te pakken. Het heeft de juridische middelen om dat en meer te doen. En het wil meer. Het wil een volksmobilisatie achter zich, om de samenhang van de staat te vergroten en de heersende klasse achter zijn leiderschap te krijgen.

Het wil een van de belangrijkste kenmerken van de revolutie tot nog toe uitroeien, en dat is het bewustzijn van de massa’s over de repressieve rol van het staatsapparaat en de intense vijandigheid daarvan tegenover hen. Het wil de leugen waarmaken dat ‘het leger, de politie en het volk één hand zijn’. Het leger wil dat het volk hen volgt op straat, slechts een jaar nadat de massa’s riepen ‘weg, weg met het militaire bewind’.

Als laatste wil het leger de ‘stabiliteit’ herstellen: de terugkeer van orde en het regime. Ze willen de revolutie een kopje kleiner maken, en ze zullen de Broederschap gebruiken om dat te doen. De Broederschap heeft na een jaar aan het hoofd van de regering, iedereen van zich vervreemd: de oude staat, zijn leger en politie; de heersende klasse; de arbeidersklasse en de armen; de Kopten; de revolutionaire en politieke partijen. De val van de Broederschap was onontkoombaar, mensen vierden de val van Morsi al voordat ze 30 juni de straat op gingen.

Het militaire establishment, dat zich de afgelopen twee jaar met de islamisten had verbonden, besloot dit te verbreken toen de islamisten niet in staat bleken de mobilisatie en de groeiende woede op straat in te perken. Dus het greep de mogelijkheid om van Morsi af te komen, en de ontwikkeling en verdieping van een revolutionaire beweging in de kiem te smoren.

Ze willen deze beweging in een ‘veiliger’ richting sturen door de Broederschap weg te werken en daarmee de oude orde te herstellen. Deze strategie zorgde ervoor dat de trawanten van het oude regime, politie en leger, werden vrijgesproken in de rechtbanken, terwijl hun misdaden werden toegeschreven aan de Broederschap.

Daarbovenop zeggen ze ook nog dat ze verantwoordelijk zijn voor de Revolutie van 25 Januari. We willen niet dat Morsi terechtstaat voor de moord op de martelaren van Port Said, of anderen. Het was de politie van Mubarak/Morsi die verantwoordelijk was. Het belangrijkste is de deur te openen die met Morsi’s overeenkomst werd dichtgedaan: gerechtigheid voor de martelaren.

De misdaden van Morsi pleegde hij met het leger, de politie en de staat van Mubarak. Zij moeten allemaal samen berecht worden. De oude staat een mandaat geven, om met hun repressieve instituten alles te mogen doen wat ze willen met hun oude medeplichtigen, geeft hun alleen de vrije hand om daarna alle oppositie te onderdrukken.

Ze zullen alle protestbewegingen, arbeidersstakingen, sit-ins en demonstraties onderdrukken. We mogen niet vergeten dat de misdaden die de Broederschap pleegde in het land gebeurden onder de neus van de politie en het leger, zonder dat zij ingrepen om de demonstranten of het volk te beschermen. Vrijdag 26 juli de straat op gaan is schadelijk voor de revolutie, wat de deelnemers aan het protest ook mogen denken.

Een mandaat aan het leger om de Moslimbroederschap te vernietigen zal uiteindelijk leiden tot het herstel van het regime dat werd omvergeworpen door de revolutie. We moeten de val van de Broederschap gebruiken om de revolutie te verdiepen, niet om het regime te steunen.

We moeten met de Broederschap omgaan, aan de basis en op politiek niveau, en standvastig op hun geweld reageren. We moeten volkscomités opbouwen om ons te verdedigen tegen aanvallen van de Broederschap, en om onze revolutie te beschermen, die niet zal wijken totdat ze het regime omverwerpt, en totdat het de eisen binnenhaalt van brood, vrijheid en sociale gerechtigheid, en vergelding voor alle moordenaars van de martelaren.


Deze verklaring van de Egyptische Revolutionair Socialisten werd eind juli gepubliceerd.