Revolutionair Linkse Stroming in Syrië: standpunt over de bombardementen door de internationale coalitie geleid door de VS

Vanaf 23 september voeren de VS en zijn Arabische bondgenoten bombardementen uit op doelen van de Islamitische Staat in Syrië. Wij drukken hier de verklaring af van de Syrische Revolutionair Linkse Stroming, die de bombardementen veroordelen.
25 september 2014

Vandaag bombardeerden Amerikaanse vliegtuigen posities van Daesh (ook bekend als de Islamitische Staat), Jabhat al Nusra (al-Qaeda filiaal in Syrië) en Ahrar Sham. Deze bombardementen vonden plaats, volgens sommige bronnen, met de deelname van de reactionaire Arabische regeringen gelieerd aan de Amerikaanse regering, die de contrarevolutie leiden op regionaal niveau.

Wij verwelkomen deze bombardementen niet, hoewel we sinds de komst van deze reactionaire en fascistische krachten hebben opgeroepen om ze te bestrijden, omdat ze vijandig staan tegenover de volksopstand. Dit is in tegenstelling tot de posities van de verschillende liberale oppositiegroepen die verbonden zijn met de Syrische Nationale Raad en de Nationale coalitie voor de Syrische revolutie en Oppositie Krachten, die hen al hun dwaasheid en immoraliteit beschouwen als componenten van de revolutie.

Wij veroordelen en verzetten ons tegen de aanslagen en de imperialistische militaire interventie in Syrië en roepen om deze het hoofd te bieden, in tegenstelling tot de liberale groepen van de Syrische Nationale Raad en van de Nationale Coalitie voor Syrische Revolutie en Oppositie Krachten die deze verwelkomden.

De reden waarom we tegen deze imperialistische interventie zijn, is dat het doel ervan niet is om het Syrische volk te steunen in hun revolutie, maar om een imperialistische overheersing te herstellen van de landen in de regio nadat de voortdurende volksopstanden deze ondermijnden.

Daech en jihadistische krachten zijn het gevolg van de imperialistische militaire interventie en van de wreedheid en corruptie van despotische regimes.

In het aangezicht van de verveelvoudiging van de vijanden die optreden tegen de revolutie van het Syrische volk, zien we dat alleen de bewuste en georganiseerde massa’s geleid door een werkelijk revolutionaire leiding in staat zijn om deze reactionaire krachten te verslaan die vijandig tegenover de revolutie staan, het autoritaire regime te verslaan, en ook de imperialistische interventie te verslaan.

Nee tegen Washington en zijn bondgenoten!
Nee tegen Moskou en zijn bondgenoten!
Nee tegen Daesh, nee tegen de contrarevolutionaire krachten, en nee tegen het autoritaire regime!
Lang leve de eenheid en de strijd van arbeiders en onderdrukten overal!
Alle macht en rijkdom aan het volk!

Revolutionair Linkse Stroming in Syrië
23 september 2014

Dit is een vertaling van SyriaFreedomForever.