Rekening Retour: nieuwe bundeling van verzet tegen bezuinigingen

Diverse politieke en maatschappelijke organisaties, verschillende vakbondsnetwerken en groepen studenten zijn onder de leus ‘Rekening Retour’ bijeengekomen om hun krachten te bundelen tegen de crisismaatregelen van het nieuwe kabinet. Onder de leuze ‘Wij gaan de crisis niet betalen!’ roepen zij op voor een manifestatie op 23 oktober in Den Haag.
13 augustus 2010

Of het nu gaat om de AOW en pensioenen, de WW, het onderwijs en de zorg of andere sociale verworvenheden: met de VVD aan het stuur, met steun van CDA en PVV, stevent Nederland af op een uiterst rechtse regering die het prijskaartje van de crisis bij gewone mensen wil neerleggen. Afgelopen week werd dit verder concreet, toen uitlekte dat VVD en CDA al overeenstemming lijken te hebben over 16 van de 18 miljard aan bezuinigingen, waarbij ‘de sociale zekerheid en de zorg’ de hoofdmoot vormen.

Het nieuwe samenwerkingsverband Rekening Retour gaat uit van een heel andere aanpak, die vertrekt vanuit de noodzaak om dit afbraakbeleid te stoppen en het geld te halen daar waar het zit. Het lijkt de betrokken organisaties een zowel effectiever als rechtvaardiger idee om degenen aan de top die verantwoordelijk zijn voor de crisis de rekening te sturen, en de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen.

Maatschappelijk verzet

Met een opkomst van ruim 35 vertegenwoordigers uit verschillende politieke en maatschappelijke hoeken werd op de eerste vergadering van 8 juli uitvoerig discussie gevoerd over hoe op effectieve wijze het maatschappelijke verzet kan worden opgebouwd tegen de plannen van Rutte en consorten. Belangrijk uitgangspunt is de opbouw van een zo breed mogelijk samenwerkingsverband met verschillende bondgenoten – van de grote partijen, vakbonden en organisaties tot de basisschool en speeltuinvereniging op de hoek.

De vergadering was een directe uitkomst van de eerdere discussiemiddag ‘Wij gaan de crisis niet betalen!’ op 22 mei in het Amsterdamse Akhnaton, waar onder andere schoonmakers, organizers van FNV Bondgenoten en leden van het nieuwe AbvaKabo-bestuur, samenkwamen met de Socialistische Partij, studentenactiecomité SOS en de Internationale Socialisten.

Uit de samenkomst op 8 juli vloeide een aantal concrete volgende stappen voort. Als antwoord op Prinsjesdag willen de betrokken organisaties en groepen inzetten op een manifestatie in Den Haag op zaterdag 23 oktober, vanuit het uitgangspunt ‘Wij gaan de crisis niet betalen’. Tevens zijn de ogen gericht op de Europese actiedag ‘NO to austerity’ op 29 september, georganiseerd door Europese vakfederatie ETUC. In dat kader zal die dag een grote vakbondsdemonstratie in Brussel gaan plaatsvinden. Vanuit Nederland zal vanuit de FNV hoogstwaarschijnlijk op busvervoer worden ingezet.

Gezamenlijke oproep

De betrokkenen zien deze data niet als een eindpunt, maar als schakels in een langer actietraject dat nodig zal zijn om de druk op het kabinet op te bouwen. Om deze mobilisaties tijdig op poten te zetten en verder te verbreden, werd op 4 augustus een nieuwe grote vergadering gehouden. Daar is de gezamenlijke oproep definitief samengesteld en collectief omarmd, waarbij de betrokkenen nu met deze oproep en mobilisatiemateriaal aan de slag gaan met de opbouw en verbreding richting 23 oktober.

De IS zijn actief betrokken bij Rekening Retour. We roepen al onze bondgenoten en sympathisanten op zich bij het platform aan te sluiten, de oproep te ondertekenen en mee te doen aan de mobilisatie. Op facebook meldden zich afgelopen paar dagen al de eerste 100 deelnemers aan. Help nu ook zelf mee met de verdere vermenigvuldiging: nodig meer mensen uit via online kanalen als facebook, hyves en twitter, maar doe ook actief mee met het verspreiden van de flyers op straat, het werk, de universiteit en je school.

Voor de volledige oproep en meer informatie:
Site: www.rekeningretour.blogspot.com
Mail: rekeningretour@gmail.com

Meedoen? Stuur een mail naar info@socialisme.nu of neem direct contact op met een van de lokale afdelingen van de IS.