‘Rekening Retour’ in teken van noodzaak strijd tegen bezuinigingsplannen

Onder de leus ‘Wij gaan de crisis niet betalen: rekening retour!’ werd het Amsterdamse Akhnaton zaterdag gevuld met diverse vertegenwoordigers vanuit links en de vakbeweging. Schoonmakers, organizers en bestuurders uit het nieuwe AbvaKabo-bestuur, tot aan de SP, studentenactiecomité SOS en de IS – alle betrokkenen gingen in op de vraag hoe we een vuist kunnen maken tegen de Haagse bezuinigingsplannen. Door meerdere sprekers werd de noodzaak onderstreept voor breed maatschappelijk verzet rond Prinsjesdag en opgeroepen voor een vervolgvergadering. We publiceren hier het slotwoord door vakbondsbestuurder Egbert Schellenberg.
25 mei 2010


Foto: Ger Geldhof en Lot van Baaren spreken als nieuw verkozen leden van het AbvaKabo-bestuur de zaal toe over het belang van een strijdbare vakbeweging (foto door Jos van Zetten)

Vandaag heeft in ieder geval opgeleverd dat wij ons realiseren dat de strijd tegen asociale bezuinigingen gevoerd moet worden. Dat wij niet lijdzaam willen toezien hoe de rekening van de crisis bij de gewone mensen wordt neergelegd terwijl de veroorzakers en degenen die er het meest van geprofiteerd hebben buiten schot blijven. De banken die nu weer met mooie winstcijfers komen, voeren weer een bonusbeleid alsof er nooit iets gebeurd is.

Het instellen van een toptarief van 72 procent voor al het inkomen boven de Balkenende-norm van 181.000 euro zou er toe leiden dat deze bonussen vooral de staatskas spekken. Er moet een aparte bankenheffing komen over de winsten die deze banken genereren dankzij de miljarden die de staat bij heeft moeten springen. Er moet een verbod komen op speculatie en het werken met ondoorzichtige financiële constructies. De motie van SP en PvdA is in ieder geval een goede aanzet.

Het is echt onbegrijpelijk hoe de politiek het normaal schijnt te vinden dat wij de verliezen socialiseren zodra het systeem in gevaar komt, maar wel de winsten dan weer willen privatiseren. Volgens mij is het niet meer dan redelijk dat we ook de winsten socialiseren om zo de schuldenlast te verminderen.

We zullen ons na de verkiezingen op 9 juni moeten beraden op het vervolgtraject. Ongeacht de uitslag is de kans op een links kabinet bijzonder klein. PvdA en GroenLinks kijken alleen naar rechts en in die zin is een zo groot mogelijke SP de enige manier om deze partijen te dwingen naar links te kijken.

Het is de vraag of er met Prinsjesdag een kabinet is, maar dat de begroting voor 2011 een hoop ellende gaat uitstorten over Nederland lijkt wel vast te staan. Daarom moeten we ons voorbereiden op het manifest maken van verzet tegen het afbraakbeleid. De geschiedenis heeft geleerd dat het ook mogelijk is buiten het parlement om macht te organiseren en invloed uit te oefenen. Een oud gezegde in de vakbeweging is ‘onder druk wordt alles vloeibaar’ – en aan het opbouwen van die druk zullen we moeten werken.

Als een simpel vulkaantje in IJsland Europa plat kan leggen, dan kunnen de georganiseerde en verenigde werknemers in Europa dat toch zeker ook?

Laten wij samen verder werken aan de opbouw van een beweging die zich hard maakt voor de rechten van studenten, werknemers en uitkeringsgerechtigden. Waarin linkse groeperingen samen optrekken omdat ons gezamenlijk belang groter is dan dat wat ons scheidt. En als FNV-er zeg ik: laten we samen bouwen aan een strijdbare vakbeweging. Een vakbeweging die niet de polder maar de belangen van de werknemers centraal stelt.

Onze kameraden binnen de AbvaKabo FNV hebben deze week laten zien dat een gecoördineerde inzet tot verandering kan leiden. De meerderheid van het hoofdbestuur bestaat sinds deze week uit mensen die vorige week nog tot de oppositie behoorden. Voor mij is het duidelijk: we hebben geen keus, niks doen is geen optie. Als je niets probeert zal het nooit lukken – dus gaan we er gewoon voor.

We gaan voor het bouwen aan een strijdbare vakbeweging, voor het bouwen aan een breed links front dat bereid is de strijd aan te gaan tegen het afbraakbeleid. Laat de rijken de crisis betalen!

Wil je ook op de hoogte blijven van vervolgstappen van dit initiatief?
Stuur een mail aan: rekeningretour@gmail.com
Zie ook www.rekeningretour.blogspot.com/

Foto’s onder: openingspanel met v.l.n.r. Paul Ulenbelt (Tweede Kamer SP), Nuri Karabulut (DIDF), voorzitter Maureen van der Pligt (SP Amsterdam), Judy Lock (schoonmaakster Schiphol) en Bart Griffioen (Internationale Socialisten) / Volop participatie in de discussie vanuit de zaal / Organizer Herrie Hoogenboom sluit de middag af met een hartverwarmende muzikale bijdrage (foto’s door Jos van Zetten)