Referendum over bevoegdheden Europese Unie?

Sinds het begin van februari worden er handtekeningen verzameld voor een burgerinitiatief tegen ‘de sluipende overdracht van bevoegdheden aan de EU’ en voor het afdwingen van een referendum. Het initiatief heeft inmiddels 40.000 handtekeningen opgehaald.
7 maart 2013

Dit betekent dat de Tweede Kamer wettelijk gezien zich erover zou moeten buigen. Maar ze kunnen ook beslissen om het naast zich neer te leggen.

Achter het initiatief gaan verschillende ideeën schuil over wat het probleem met de EU precies is. Een van de initiatiefnemers, de keynesiaan Ewald Engelen, denkt dat we de recessie danken aan ‘stupide ambtenaren en kleuterpolitici’ die slaafs de regels van Brussel volgen.

De woede over de autoritaire EU-bureaucraten is meer dan terecht, maar het probleem is dat ook veel nationale politici dezelfde logica achter de bezuinigingspolitiek volgen, namelijk die van de financiële markten en de multinationals.

Daarom worden arbeiders in alle landen van de EU onderworpen aan bezuinigingen die de winsten van het bedrijfsleven moeten opkrikken maar ten koste gaan van koopkracht, zorg, onderwijs en publieke diensten. De EU verdedigt in naam van economisch ‘pragmatisme’ de klassenbelangen van het grote geld in Europa. Links heeft dan ook de taak om op te komen voor democratische rechten en een halt toe te roepen aan de overdracht van bevoegdheden aan de EU.

Daarom steunen socialisten de oproep voor een referendum. Een discussie over de mogelijkheid van een referendum dwingt politieke partijen kleur te bekennen en creëert de mogelijkheid om het ondemocratische karakter van de EU ter discussie te stellen.

Dit betekent echter niet dat links kan samenwerken met rechtse conservatieven die terug willen naar een natiestaat die de rechten van arbeiders, vakbonden, milieu-organisaties en migranten afbreekt. Anti-Europese figuren zoals Berlusconi en Wilders zijn niet onze bondgenoten. Daarom zullen we de strijd tegen de EU-bureaucraten moeten koppelen aan de strijd tegen de politici die in Nederland het bezuinigingsbeleid doorvoeren.

Zie de site van het Burgerforum.