Red de Zorg: gaan we de actiebereidheid testen?

Op zaterdag 8 november protesteerden drieduizend mensen, voornamelijk zorgwerkers, in Den Haag tegen de bezuinigingen op de zorg. De afgelopen weken verzamelden ze 159.489 handtekeningen om het protest kracht bij te zetten. Directe aanleiding was de verslechteringen in de zorg die de Wet langdurige zorg (Wlz) met zich meebrengt. Over deze wet debatteert de Eerste Kamer eind november.
14 november 2014

Door Jos Dingenouts

In een grote tent op het Spuiplein werden filmpjes op een scherm getoond over het ‘uitkleden’ van de zorg: de misstanden in de zorg kwamen aan bod, de massaontslagen en te hoge werkdruk, en de uitholling van arbeidsvoorwaarden (alfahulpen die vaste medewerkers vervangen, nul-urencontracten of flexcontracten) en de slechte kwaliteit van de zorg.

Bestuurder van de Abvakabo FNV, Lillian Marijnissen vertelde dat steeds meer zorgbehoevenden aan hun lot worden overgelaten, het personeelstekort groeit en de werkdruk veel te hoog wordt. ‘De managers zijn koud en gevoelloos en doen alles om zoveel mogelijk geld te besparen ten koste van de kwaliteit en respect. Managers hebben niks met de zorg te maken maar willen alleen maar zoveel mogelijk geld binnenslepen.’

‘Thuishulpen wordt bijvoorbeeld verteld om bij blinde mensen de potjes en sierstukken in hun huis vast te lijmen – zodat ze niet worden omgestoten – en ze daardoor meer werk kunnen doen, of ze in de kast opbergen omdat ze toch blind zijn! Hulpen moeten in anderhalf uur hetzelfde werk doen waar ze voorheen vijf uur voor hadden. Er komen steeds meer ouderen bij en we worden steeds ouder, logisch toch dat er dan juist meer banen in de zorg nodig zijn?’

Vervolgens wordt de aanwezige politici geadviseerd om de wet tegen te gaan. Drie politici hebben de handen al ineen geslagen: Tineke Slagter (SP), Lea Bouwmeester (PvdA) en Linda Voortman (GroenLinks). ‘De wet zit slecht in elkaar, we moeten hard werken om duidelijk te maken dat het een ramp wordt. Er zijn gigantisch veel mensen die problemen gaan krijgen en er is veel onduidelijkheid voor ze’, aldus Tineke Slachten.

Als Lea Bouwmeester (PvdA) op het podium stapt wordt zij finaal uitgejoeld en een massaal boegeroep weerklinkt over het Spuiplein. Linda Voortman (GroenLinks) vindt dat het allemaal te snel gaat met het doorvoeren van wetgeving, dat de zorg geen banenmarkt moet zijn en de massaontslagen de zorg geen goed doen.

Abvakabo-voorzitter Corry van Brenk stelt, ‘Politici gebruiken leuzen als “maatwerk” en “dicht bij de mensen”. Wie logisch kan nadenken, beseft dat het allemaal leugens zijn. Er wordt gewaarschuwd maar niet geluisterd in de Nederlandse politiek, met doden tot gevolg.’

Ook wordt gesproken over andere acties binnen Europa die ons verbinden, zoals de Engelse brandweer, de Duitse spoorstaking, de acties in Rome tegen de bezuinigingen in de zorg en de massademonstratie in Brussel tegen bezuinigingen en verhoging van de pensioenleeftijd.

FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin legt uit wat de vervolgstappen zijn voor de strijd tegen bezuinigingen op de zorg. ‘Op 20 mei gaan we beginnen met het ophalen van 300.000 handtekeningen. We starten een volkspetitionnement tegen de afbraak van de zorg. We zullen dit in korte tijd, namelijk 6 weken, gaan ophalen. We eisen met de petitie een Parlementaire Enquête en aanpassingen in de zorgwetten. Er moet een volkstribunaal worden opgezet om de misstanden in de zorg aan het licht te brengen.’

FNV-voorzitter Ton Heerts vertelde dat er al duizenden zorgwerkers worden ontslagen en dat de eerste rechtszaken al zijn begonnen. ‘De FNV steunt deze wet niet, de FNV is hier nog lang niet klaar mee en steunt iedereen die zich verzet tegen de Wlz.’

De actievoerders gaven het kabinet nog een cameraboodschap, waarbij we massaal en vocaal tegen de wet stemden. Op dat moment begon de menigte richting het Binnenhof te lopen. Fluitjes, ratelaars en joelende mensen liepen langzaam met witte Red de Zorg-vlaggen hoog geheven langs het Binnenhof richting het Malieveld naar de bussen.

Er werd veel gesproken op deze dag. Maar het mag niet bij praten blijven. Het had meer moeten gaan over hoe we verder actie gaan voeren. De vraag is of we de actiebereidheid onder de bevolking ook echt gaan testen.

Zie Facebook voor een fotoverslag.