Recordopbrengst met financiële campagne

In december en januari liep onze jaarlijkse financiële campagne. Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren hadden we ons streefbedrag naar boven bijgesteld naar 7.500 euro aan eenmalige bijdragen en 100 euro extra aan structurele maandelijkse donaties. Deze doelstelling hebben we ruim gehaald.
15 februari 2023

In totaal haalden we in deze twee maanden 9.188 euro op aan eenmalige bijdrages. Dit waren bijdragen van leden, donateurs, abonnees en lezers van de website. Ook pasten verschillende donateurs hun maandbedrag aan en verwelkomden we vier nieuwe donateurs. Hierdoor zijn onze maandelijkse inkomsten met 137 euro toegenomen. Dit is een erg mooi resultaat. Des te meer omdat het geld niet afkomstig is van een kleine groep sympathisanten, maar dat in totaal ongeveer honderd mensen bijdroegen.

Wij willen iedereen die heeft bijgedragen van harte bedanken voor hun steun. Het is voor ons een belangrijk signaal dat onze combinatie van politieke analyses, betrokkenheid bij sociale bewegingen en toewijding aan de traditie van socialisme van onderaf gewaardeerd wordt. Dat we in staat zijn een recordopbrengst te halen in de context van grote prijsverhogingen die bedrijven het afgelopen jaar doorvoerden, maakt dit extra bijzonder.

Ook voor de organisatie zijn de kosten snel toegenomen. We zullen elke euro omdraaien om er een goede bestemming aan te geven. Zo zullen we doorgaan met het schrijven over de achtergronden bij de actualiteit, proberen we de klimaat- en antifascistische beweging verder aan te jagen en werken we aan ons Marxisme Festival dat dit jaar gehouden zal worden in het weekend van 10 en 11 juni.

Wil je alsnog een donatie doen of vaste donateur worden? Dat kan via deze pagina.