Rechtse politici doof op strijdbaar zorgprotest

Op zaterdag 8 juni demonstreerden zo’n 5000 thuiszorgers opnieuw tegen het dreigende massaontslag in hun sector. Vanuit twee verschillende locaties kwamen de stoeten samen bij de manifestatie in het Oosterpark.
10 juni 2013


Door Selena Jans

De bezuinigingen komen op een moment waarin bestuurders van grote zorgbedrijven buitensporige salarissen ontvangen, en als ze opstappen ook nog eens een riante bonus meekrijgen voor hun falen. Er is zelfs in 2012 6 procent meer winst gemaakt in de ouderenzorg, zodat het eigen vermogen van zorginstellingen groeide van 3,3 miljard naar 3,7 miljard. De thuiszorgers daarentegen kregen te horen van hun bazen dat ze 20 procent loonkorting moesten accepteren of simpelweg moesten opstappen. De woedende menigte in het Oosterpark liet weten dat dit niet door de beugel kan.

Het huidige VVD-PvdA-kabinet heeft in het regeerakkoord vastgelegd dat er flink gaat worden bezuinigd op alle vormen van zorg, ook verpleeg- en gehandicaptenzorg. Volgens hen is de zorg te duur. Dat blijft bizar als er kennelijk wel genoeg geld is om bestuurders rijk te maken en de bankensector te redden, met SNS Reaal als meest recente voorbeeld.

Het sociaal akkoord en het zorgakkoord zoals die er nu liggen, zijn ook niet door FNV Abvakabo ondertekend. Dit akkoord laat 50.000 thuiszorgers hun baan verliezen, waardoor 170.000 mensen die afhankelijk zijn van deze zorg alleen komen te staan.

Politici

Tweede Kamerleden van alle partijen behalve de ChristenUnie lieten op het podium weten aan het publiek wat ze vonden van de bezuinigingen op de thuiszorg. Ook waren er speciale tenten neergezet waar elke partij met thuiszorgers in debat konden over hun standpunten over de zorg. Toen Otwin van Dijk van de PvdA aan het woord kwam, toeterden de demonstranten luid. Ook VVDʼer Van ’t Wout en PVV’er Agema kregen een onthaal vol afkeuring.

Linda Voortman van Groenlinks nam duidelijk stelling tegen de bezuinigingen en wist waar het geld wel te halen was: ʻBestuurders gaan steeds langer door met graaien. We moeten snijden in de kosten van de farmaceutische industrie, de topsalarissen en medische specialisten.ʼ

De debatten in de tenten verliepen heftig. Bas van ’t Wout (VVD) kreeg veel kritiek op het beleid. Een zorgwerker van Domicura uit Maastricht vond het niet te rijmen dat thuiszorgers salarisvermindering of ontslag moeten accepteren terwijl bestuurders zoveel verdienen: ʻWij als thuiszorgers moeten 20 procent loonverlaging accepteren terwijl we al zo weinig verdienen.ʼ Ze droeg een bord met op de ene kant ʻNee Rutte, níet doen!ʼ en op de andere ʻSamson, je moet je schamen!ʼ Toen de politicus antwoordde dat het geld toch ergens vandaan gehaald moest worden om de zorg te verbeteren en dat de arbeidsproductiviteit omhoog moest, stonden alle aanwezigen prompt op en verlieten de tent.

In de tent van de PVV vond slechts een enkele debatronde plaats. De zaal uitte sterke kritiek op de steun van de PVV voor het afbraakbeleid tijdens de vorige regeerperiode, inclusief de bezuinigingen op de zorg. In haar verkiezingscampagne had de partij beloofd de zorg intact te willen houden. Deze draai van 180 graden verdedigde PVVʼer Fleur Agema door het spelen van de islamofobe kaart. Na een serie kritische opmerkingen vanuit de zaal die ze niet kon beantwoorden, verliet Agema het Oosterpark.

Solidariteit

Tijdens de manifestatie staken vertegenwoordigers van internationale vakbonden de demonstranten een hart onder de riem. De grootste Britse vakbond Unite – met 1,2 miljoen leden in alle sectoren – en Belgische vakbond LBC-NVK hadden sprekers gestuurd. Mick Duncan van Unite zei: ʻDe bezuinigingen lijken heel erg op wat er in Engeland aan het gebeuren is. Door heel Europa proberen de rijken de arbeiders te laten betalen voor hun crisis. Solidariteit vanuit Engeland!ʻ Mark Selleslach (LBC-NVK) sprak: ʻWe zijn gekomen om jullie onze volle steun te betuigen en solidariteit te brengen van tienduizenden zorgwerkers in Vlaanderen. Hou vol!ʼ

Verder waren er demonstranten uit de verpleegzorg en gehandicaptenzorg, en zelfs van buiten de zorg waren er mensen om steun te betuigen. Anneke uit Schiedam: ʻIk werk zelf in de banksector en ik verdien meer dan 21 euro per uur en dan doe ik veel minder belangrijker werk dan zij doen. Ze verdienen veel beter.ʼ

Ook Comité Dwangarbeid Nee was aanwezig met een groot spandoek dat verklaarde dat uitkeringsgerechtigden en zorgwerkers in hetzelfde schuitje terechtkomen als de plannen doorgaan. De thuiszorgers die straks hun baan verliezen door het bezuinigingsbeleid van dit kabinet worden straks ingezet om hetzelfde werk te doen met behoud van uitkering, zonder opbouw van pensioen of andere rechten.

De bondssecretaris van de Abvakabo, Ruud Kuin, verklaarde dat actievoeren zin heeft gehad: ʻDe totale afbraak is teruggebracht van 75 naar 40 procent. We hebben honderden miljoenen af gehaald van het afbraakbeleid van dit dit kabinet, en dat is jullie prestatie!ʼ Ook zei hij dat FNV Abvakabo zich hard maakt voor een bodem in de zorgprijzen, zodat er fatsoenlijk zorg kan worden verleend en er geen loondumping plaatsvindt. ʻDe FNV zal strijden tegen dit kabinet met die asociale plannen!ʼ

Dat is een belofte waar de leden hun bestuurders aan kunnen houden. Binnenkort zal er worden onderhandeld over de cao voor de hele zorgsector. Het is nu zaak om de vakbondsleden op de zorginstellingen warm te houden voor vervolgacties, en door te bouwen op deze beginnetjes van solidariteit van andere sectoren.

Lees ook: De zorg: geen bonussen maar banen!. Zie hier voor meer fotoʼs van de demonstraties en manifestatie van zaterdag.
____________________________________________________________________________________________________

Lees ook de brochure Van onderop en samen sterk door Maina van der Zwan.

De brochure pleit voor een sterke vakbeweging, nodig om onze belangen te verdedigen. Eén die kracht put uit zelforganisatie op de werkvloer en die strijd als uitgangspunt neemt in plaats van overleg. De brochure is los te koop voor 3 euro (4,50 per post). Bulkbestellingen krijgen een flinke korting. Lees verder en bestel >>

‘Voor al onze vrienden en vakbondscollega’s: dit is een aanrader. We hebben namelijk een lange strijd te voeren en dat kunnen we alleen samen doen.’
Khadija Tahiri, president van de Vakbond van Schoonmakers