Rechtse organisaties proberen de Kristallnachtherdenking onmogelijk te maken

De jaarlijkse kristallnachtherdenking wordt dit jaar niet bij het het Amsterdamse stadhuis, maar in de Uilenburger Synagoge georganiseerd. Dit is het gevolg van pogingen vanuit rechts om de herdenking te saboteren. We publiceren hier het persbericht dat het Platform Stop Racisme en Uitsluiting, organisatoren van de jaarlijkse Kristalnachtherdenking, hierover heeft uitgedaan.
4 november 2016

De Kristallnachtherdenking die sinds 1992 wordt georganiseerd bij het Amsterdamse stadhuis kampt dit jaar opnieuw met ernstige problemen. Rechtse organisaties proberen de herdenking te verhinderen.
Nu het Nieuw Israëlisch Weekblad heden onder de kop: “Opnieuw rel rond Kristallnachtherdenking” een artikel van haar redactie binnenland publiceerde, is het voor het Platform Stop Racisme en Uitsluiting (hierna te noemen PSRU) onontkoombaar om de werkelijke toedracht van de zoveelste sabotagepoging uit de doeken te doen.

Los van het feit dat er gewoonweg fouten in het artikel staan (zoals het volharden in de term “alternatieve Kristallnachtherdenking”) is er opnieuw sprake van leugens en verdraaiingen zoals we dat al kennen sinds de eerste ondermijnende poging van het Centraal Joods Overleg in 2010, die vervolgens sinds 2011 ook elk jaar een herdenking organiseert.

Toen PSRU in augustus een aanmelding deed bij de gemeente van de jaarlijkse Kristallnachtherdenking bleek dat een ander extreemrechtse gelegenheidsorganisatie, met de illustere naam: “Time to stand up for Israël” de plek aan de Amstel al eerder had geclaimd.

De gemeente Amsterdam meende dat het mogelijk moest zijn om 2 organisaties tegelijk op vrijwel dezelfde plek een herdenking te laten houden. Er is immers in ons land een recht op demonstreren. Omdat de ervaring van vorig jaar met falend politieoptreden tijdens de herdenking, ons nog vers in het geheugen lag werd besloten onze herdenking in de Uilenburger Sjoel te houden. De aanvraag voor een reservering (met extra afspraak dat de overeenkomst ook geldt voor de komende 4 jaar) werd op 30 september beantwoord met een bevestiging van de reservering. Groot was dus ook de verbazing toen ons op 21 oktober via de mail het bericht bereikte dat de reservering werd afgezegd met het argument “dat er iets is mis gegaan”.

Omdat hier sprake was van contractbreuk heeft PSRU vervolgens een advocaat in de arm genomen en na dreiging met een kort geding honoreerde de Uilenburgersjoel op 28 oktober de reservering alsnog. Echter met de mededeling dat deze reservering alleen geldig is voor 2016 en dat voor de toekomst naar een “andere locatie moet worden omgezien”.

Ook wordt in de betreffende brief van de advocaat van de Uilenburgersjoel gesproken over “gezien de berichten die cliënte heeft bereikt (bedoeld wordt de sjoel) maakt zij zich grote zorgen over de veiligheid. Uw cliënte dient dan ook passende maatregelen te treffen en aan cliënte voor te leggen. Mocht uw cliënte onverhoopt niet tot adequate beveiliging in staat blijken te zijn kan en zal de reservering alsnog worden geannuleerd”.

Dit is feitelijk een volledige omkering van zaken en bovendien nergens in de destijds overeengekomen afspraken genoemd. Tijdens de herdenking (sinds 1992) is er nooit sprake geweest van onveiligheid, zijn er nooit gewelddadige incidenten geweest en heeft er altijd een goed functionerende ordedienst een oogje in het zeil gehouden. Het zijn nu anderen die met geweld dreigen. Zo schrijft NIW: “Joodse activisten hebben laten weten dat zij van plan zijn de bijeenkomst te verstoren”. Het gaat hier o.a. om rechtse joodse activisten uit het buitenland.

De traditionele Kristallnachtherdenking van PSRU wordt in het artikel in het NIW “niet cultureel, niet respectvol, niet open en niet verwelkomend” genoemd. Onbegrijpelijke verwijten omdat de elk jaar terugkerende bezoekers altijd spreken van een waardige, ingetogen en respectvolle herdenking die naast herdenken ook waakzaam wil zijn tegen nieuwe vormen van racisme en discriminatie. Het Platform wordt verweten “omstreden” te zijn en een “controversieel programma” te hebben. PSRU is in 2010 opgericht met een demonstratie tegen Engelse fascisten van de English Defence League die toen naar Amsterdam kwamen.

Een kleine greep uit andere activiteiten: een menselijke keten tussen christelijke kerk, sjoel en moskee in maart 2011, een demonstratie op de Dam in het kader van de internationale dag tegen racisme op 21 maart 2011, bijdragen aan de herdenking van de moord op Kerwin Duynmeier, fakkelmanifestatie voor vluchtelingen in maart 2012, debat over de staat van de rechtstaat in september 2012, manifestatie “Geen vluchteling op staat of in de cel” in maart 2013. Sinds 2014 deel uitmakend van het Comité 21 Maart dat elk jaar de Internationale Dag Tegen Racisme organiseert. En natuurlijk elk jaar de herdenking. En verder zie de website. “Omstreden? controversieel?” Het is een verwijt uit onmacht. Het zijn pogingen die ons doen denken aan het monddood maken van het linkse verzet tegen de opkomst van de nazi’s in de 30er jaren. Met alle gevolgen van dien.

Met de gemeente Amsterdam hebben een drietal gesprekken plaatsgevonden. We spraken met vertegenwoordigers van politie en de ambtenaar Openbare Orde. Zij werden van elke stap op de hoogte gehouden maar van enige steun van die kant is helaas geen sprake. Ook een beroep op de antifascistische- en antiracistische traditie van het gemeentebestuur van Amsterdam heeft niet geleid tot ondersteuning. Ook daar moeten we helaas vaststellen dat men zwicht voor druk vanuit rechtse hoek en gevreesd moet worden voor een dovend licht (om v. Randwijk te parafraseren).

Wij hopen, ondanks de enorme tegenwerking vanuit verschillende hoeken, dit jaar toch een waardige herdenking te kunnen neerzetten. Er is nog een kleine week te gaan en er kan nog van alles veranderen. Volg ons voor nieuwe informatie op facebook: www.facebook.com/PSReU/

Platform Stop Racisme en Uitsluiting
www.stopracisme.nu