PVV’er Fleur Agema loopt weg voor kritische vragen tijdens zorgprotest

Nadat PVV-Kamerlid Fleur Agema op het zorgprotest van 8 juni in Amsterdam wegliep uit een discussie, probeerde haar aanhang op Twitter en op GeenStijl deze afgang te verhullen met het verzinsel dat ze ‘bedreigd’ en ‘weggejaagd’ is. In werkelijkheid liep Agema weg nadat er vanuit het publiek een aantal kritische vragen werden gesteld waarop ze geen antwoord had.
10 juni 2013

Dat de PVV op een vakbondsdemonstratie niet op veel steun hoeft te rekenen werd al duidelijk toen Fleur Agema samen met andere politici op het podium stond. Terwijl de Kamerleden van SP, GroenLinks en 50Plus veel applaus kregen, kwam er boegeroep toen de woordvoerders van het CDA, VVD en PVV aan het woord waren. De PVV heeft immers in 2010-2012 met haar gedoogsteun aan Rutte I de enorme bezuinigingen op de zorg en andere publieke diensten mogelijk gemaakt en dat zijn de meeste zorgwerkers niet vergeten.

Agemas teleurstelling werd nog groter toen ze met het publiek in gesprek ging. Daarvoor had PVV van de Abvakabo een tent ter beschikking gekregen. Terwijl veel vakbondsleden verontwaardigd waren over de aanwezigheid van een partij die openlijk oproept tot discriminatie van mensen op basis van geloof en afkomst, omdat dit in strijd is met de fundamentele principes en de statuten van de vakbeweging, heeft Fleur Agema in de PVV-tent gewoon haar verhaal kunnen houden.

Nadat Agema de PVV-visie op de zorg had uitgelegd, kwam de eerste vraag uit de zaal. Een vrouw confronteerde haar met het stemgedrag van de PVV in de Tweede Kamer en noemde een aantal voorbeelden waaruit bleek dat de PVV in het verleden heeft ingestemd met marktwerking en bezuinigingen in de zorg en vroeg: ‘Hoe geloofwaardig is de oppositie van de PVV?’

Na een vraag over het PVV-standpunt over de thuiszorg kwam een andere kritische vraag uit de zaal. Een ‘allochtoon’ lid van de Internationale Socialisten vroeg: ‘Ik ben blij dat de PVV van mening veranderd is en nu zegt de bezuinigingen op de zorg niet te steunen. Ik weet namelijk hoe belangrijk dat is. Mijn moeder werkt in de thuiszorg en ik zie hoe de werkdruk toeneemt. Maar als we de bezuinigingen echt willen stoppen, hebben we solidariteit nodig. Solidariteit tussen man en vrouw, tussen alle mensen die in de zorg werken, of ze nou moslim, christen of joods zijn, of atheïst zoals ik zelf. Mijn vraag is dit: hoe kan de PVV de bezuinigingen stoppen als ze de solidariteit afbreekt die we zo hard nodig hebben om iedereen die geraakt wordt bij elkaar te brengen? De PVV moet niets hebben van mijn moeder en haar Marokkaanse collega’s die net zo hard werken als anderen. De vakbond is meer dan honderd jaar geleden opgebouwd op het principe van solidariteit, maar de PVV is bezig die solidariteit kapot te maken en mensen tegen elkaar op te zetten. Werknemers moeten met elkaar solidair zijn en het echte probleem aanpakken – het graaien aan de top – in plaats van elkaar de schuld te geven.’

Nadat bijna alle aanwezigen in de tent voor deze vraag applaudisseerden, zei Agema dat ze zou vertrekken en dat wie vragen had haar kon mailen. Op geen enkele moment werd Agema ‘bedreigd’, zoals haar talrijke beveiligingsmensen kunnen beamen. Agema werd niet ‘weggejaagd,’ ze deed wat de PVV in uitblinkt: weglopen voor het echte debat en in de slachtofferrol kruipen.


SP, PVV en solidariteit

Het is overigens zeer spijtig dat Renske Leijten van de SP de berichtgeving over deze gebeurtenis van geruchten en de PVV zelf overneemt, in plaats van navraag te doen bij haar eigen leden die ter plekke aanwezig waren. Nog erger is het dat ze het voor Fleur Agema opneemt, in plaats van op te komen voor solidariteit en kant te kiezen tegen de haatpolitiek van de PVV. Misschien heeft ze als Kamerlid niet goed opgelet, maar we willen haar herinneren aan de inbreng van Fleur Agema tijdens de bespreking van de VWS-begroting in de Tweede Kamer.

Onder de noemer ‘de-islamisering van de zorg’ zei ze: ‘Dit kabinet is alleen maar bezig met lief zijn voor allochtonen maar niet met het lief zijn voor de mensen die nu hard werken en straks – over slechts 12 jaar – ouder zijn en dan hulp nodig hebben en dat gewoon niet zullen krijgen omdat het er dan domweg niet is. (…) Stop het knuffelen van allochtonen en start het knuffelen van de ouderen en gehandicapten in ons land. (…) De bevolking is het spuugzat voortdurend geconfronteerd te worden met moslims die op het gebied van de zorg een aparte behandeling eisen. Moslims moet op het gebied van zorg de normen en waarden van onze dominante joods-christelijke cultuur bijgebracht worden.’

Zelfs als het om de zorg gaat, krijgen moslims van de PVV alle schuld. Moslims zijn voor de PVV de bliksemafleider van de werkelijke problemen, namelijk de marktwerking die winst boven mensen plaatst en het graaien aan de top. De PVV discrimineert mensen van een andere geloof en afkomst en zaait angst, haat en verdeeldheid onder werknemers.

Leijten slaat de plank totaal mis als ze zegt dat we het op een zorgprotest niet over de PVV moeten hebben. De PVV ondermijnt op een zeer ernstige manier de vakbondsprincipes van solidariteit en gelijkheid die we hard nodig hebben om samen sterker te staan in de strijd tegen de neoliberale bezuinigingen en de sociale afbraak. De PVV vernedert, stigmatiseert en discrimineert een deel van onze collega’s.

Wij zien het daarom als de taak van socialisten om het verzet tegen de bezuinigingen zo breed mogelijk op te bouwen, maar ook om niet te zwijgen over de PVV. Wij kiezen liever de kant van alle werknemers en zorggebruikers, of ze nou ‘allochtoon’ of ‘autochtoon’ zijn en verzetten ons ertegen als de PVV onderling haat en angst probeert te zaaien. Daarmee houden we een essentiële traditie van de socialistische beweging en de vakbeweging in stand die niet verkwanseld mag worden uit opportunisme.

Video: Interview met de gespreksleider van het PVV-debat thuiszorg-demonstratie 8 juni 2013, Oosterpark