PVV-programma is oproep tot geweld

Het verkiezingsprogramma van de PVV is een gevaarlijk en ronduit fascistisch pamflet. De tamme reactie vanuit de gevestigde media en het gebrek aan een krachtig tegengeluid geven het racisme alleen maar meer ruimte.
29 augustus 2016

Door Jeroen van der Starre

Kern van het programma is een reeks maatregelen om de burgerrechten van moslims in te perken en asielzoekers te weren. De grenzen moeten dicht, alle azc’s moeten gesloten worden (mensen die in azc’s verblijven moeten vermoedelijk worden gedeporteerd), vrouwen met een hoofddoek moeten verbannen worden uit de publieke sector, moskeeën, islamitische scholen en de koran verboden.

De voorstellen om ‘radicale’ moslims preventief op te sluiten en ‘islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde’ te verbieden komen erop neer moslims rechteloos en vogelvrij te maken. Voor Wilders is iedere belijdende of mondige moslim namelijk radicaal en elke islamitische uiting ongewenst.

Etnische zuiveringen

Wilders schaart zijn racistische beleid onder het kopje ‘de-islamisering’. Dat betekent niet alleen dat hij Nederland volledig van moslims wil zuiveren, maar ook dat hij moslims een geheime agenda toedicht. Zoals de nazi’s spraken van een ‘wereldjodendom’ dat via allerlei samenzweringen probeerde de wereld in haar greep te krijgen, zo spreekt Wilders van de islam als ‘totalitaire ideologie’ die wil ‘islamiseren’, het land wil overnemen en de sharia wil invoeren. Deze absurde leugens zijn onderdeel van een strategie van ontmenselijking: Moslims lijken heel gewone mensen, maar deze façade verhult een gecoördineerde en moordlustige agenda die zij allemaal delen.

Wilders, die nog altijd de peilingen aanvoert, wakkert de racistische haat hiermee verder aan. Het afgelopen seizoen zagen we hoe racisten inspraakavonden aangrepen voor rellen. Het Meldpunt Islamofobie registreerde 158 gevallen van islamofobie in 2015. Het Jaarrapport Discriminatie 2015 van RADAR, dat specifiek naar Rotterdam kijkt, noteerde een verdubbeling van geregistreerde islamofobe incidenten in 2015 ten opzichte van een jaar eerder.

UvA-onderzoeker Ineke van der Valk toonde een verband aan tussen geweld tegen moskeeën en het aandeel PVV-stemmers: ‘In bijna alle gemeenten waar de moskeeën slachtoffer waren van geweld en agressie (stemt) meer dan 10 procent van de kiezers op de PVV… In bijna alle gemeenten waar de moskeeën geen incidenten meemaakten, stemt minder dan 10 procent van de kiezers op de PVV.’

Buiten spel?

Toch zijn de eerste reacties op het PVV-programma verrassend mild. Krantenredacties gingen niet in op de schokkende inhoud, maar deden lacherig over het feit dat het programma slechts een A4’tje beslaat. Een andere veelgehoorde reactie is dat Wilders zichzelf met zijn ‘onuitvoerbare’ plannen ‘buiten spel’ zou zetten.

Of Wilders zichzelf werkelijk buiten spel zet is maar zeer de vraag. De politiek in het algemeen en de VVD in het bijzonder is de afgelopen jaren steeds verder verrechtst. Als de PVV inderdaad de grootste partij zou worden is het niet ondenkbaar dat hij een kabinet zou kunnen vormen.

De veronderstelde onuitvoerbaarheid van Wilders’ plannen onderschat het gevaar van de dynamiek van radicaal rechts in Europa. Ook zonder de grondwet aan te passen kan Wilders een heel eind gaan om de staat in te zetten om moslims het leven zuur te maken. Ook zonder deel te nemen aan een regering zal een verkiezingsoverwinning van de PVV het racisme in Nederland verder normaliseren.

In Frankrijk zagen we hoe politieagenten een moslimvrouw op het strand in Cannes publiekelijk vernederden. Een uitspraak van de Raad van State tegen het boerkiniverbod werd genegeerd. Dat is op kleine schaal wat Wilders in het groot zal doen.

‘Linkse’ punten

Naast een reeks racistische en repressieve maatregelen, bevat Wilders’ programma – niet voor het eerst – een aantal punten die je van linkse partijen zou verwachten: de AOW-leeftijd moet terug naar 65, het eigen risico en de marktwerking in de zorg moeten worden afgeschaft, de huren omlaag. Op deze manier maakt hij dankbaar gebruik van het feit dat links geen vuist weet te maken tegen de rechtse afbraak.

Maar het is duidelijk dat Wilders deze ‘linkse’ punten niet wil uitvoeren. Hij was medeverantwoordelijk voor het verhogen van de AOW-leeftijd als gedoogpartner van het kabinet-Rutte I, maar ook als oppositiepartij stemde de PVV consequent voor marktwerking in de zorg, het verhogen van het eigen risico en de liberalisering van de woningmarkt. In eventuele coalitieonderhandelingen zal hij deze punten als wisselgeld gebruiken.

Antimoslim-agenda

Het is de hoogste tijd dat het bagatelliseren en het weglachen plaats maakt voor het nuchter onder ogen zien van de feiten: Wilders’ antimoslim-agenda is serieus en gemeend, zijn partij voert de peilingen aan. Een deel van de achterban van deze partij heeft zich meermaals als knokploegen gedragen. In een plaats als Geldermalsen wisten zij door straatgeweld de komst van een azc te voorkomen. Met zijn oproep tot ‘verzet’ en met zijn ronduit fascistische programma gooit Wilders bewust olie op het vuur.

Een groot deel van de politiek is bovendien in Wilders’ richting opgeschoven, van Samsoms opmerking dat Marokkanen een ‘etnisch monopolie’ op ‘overlast’ hebben, tot Zijlstra die vindt dat mensen van buiten Europa geen recht moeten hebben op asiel en ‘per kerende post’ moeten worden ‘teruggestuurd’.

Hier lacherig over doen is volkomen misplaatst — dit zou aanleiding moeten zijn tot een explosie van woede. De strategie om Wilders te negeren heeft hem juist alle ruimte gegeven om de samenleving steeds verder te vergiftigen met zijn racisme. Het is de hoogste tijd om van koers te veranderen: we moeten zij aan zij staan met moslims en vluchtelingen en massaal de confrontatie aangaan met extreem-rechts en racisme.