PVV laat homo's in de kou staan

De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad is tegen het gedogen van homo-ontmoetingsplaatsen in de stad. Homorechten zijn klaarblijkelijk alleen geliefd als stok om moslims mee te slaan, niet om daadwerkelijk voor op te komen.
26 januari 2011

Door Angela Ettema


Raadslid Paul ter Linden stelt dat het gedogen van homoseks in het Scheveningse en het Haagse Bos leidt tot ‘onwenselijke situaties en onveiligheid’. Een homo die op een ontmoetingsplaats het slachtoffer wordt van potenrammers heeft het volgens de PVV-politicus dus eigenlijk aan zichzelf te danken. Had hij maar een paar euro moeten uittrekken voor een bezoek aan een commerciële homotent: ‘In de homosauna of de darkroom heeft niemand er last van.’ Daarnaast vindt Ter Linden dat seks in de bosjes ‘een verkeerd beeld van homoseksualiteit’ geeft.

Maar wacht eens even, was de PVV niet de partij die door haar standvastige verdediging van homorechten een steeds groter deel van de homoseksuele kiezers
aan zich weet te binden? Het laatste is helaas waar. Uit een opiniepeiling van
de Gaykrant bleek in november 2010 dat de PVV met 22 procent de populairste
politieke partij was onder homo’s. Maar in haar beleid ten aanzien van
homoseksualiteit is de PVV ronduit opportunistisch.

In haar verkiezingsprogramma stelt de partij te kiezen voor ‘de verdediging van
wezenlijke onderdelen van onze cultuur: de vrijheid van homoseksuelen en de
gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen’. Voor zover homo’s en vrouwen in
Nederland onderdrukt worden, komt dat volgens de PVV door de islam. Die
‘verdrijft Joden en homo’s en spoelt decennia vrouwenemancipatie door de wc’.

Maar eerder zag Wilders er geen been in om de notoir homofobe Vlaming Paul
Belien aan te stellen als zijn persoonlijk medewerker. Belien, die getrouwd is
met het Vlaams Belang-Kamerlid Alexandra Colen, noemde het homohuwelijk ‘een
perversie van het huwelijk’ en de Gay Pride ‘een perverse vertoning’. Over de
homofobe houding van christelijke kerken blijft de PVV angstvallig stil. Toen in
het voorjaar van 2010 een bisschop homo’s de communie weigerden omdat zij er een
‘zondige levensstijl’ op na hielden, zweeg de PVV-fractie in alle talen. Zo is
homo-emancipatie voor de PVV niet meer dan een stok om moslims mee te slaan.

Als de PVV serieus werk zou maken van homorechten, zou een aanzienlijk deel van
haar kiezers afhaken. De PVV is de afgelopen jaren in de orthodox-christelijke
bijbelgordel sneller gegroeid dan elders in Nederland. Uit een onderzoek van het
Sociaal en Cultureel Planbureau bleek vorig jaar dat met name orthodoxe
protestanten en PVV-aanhangers negatief stonden ten opzichte van
homoseksualiteit. Daarom wringt Ter Linden zich, als tot nog toe enige openlijk
homoseksuele PVV-politicus, in zulke rare bochten: hij wijt homovijandig gedrag
uitsluitend aan ‘de islam’, maar wil homo’s terugdrijven in de darkrooms, zodat
de benepen christelijke goegemeente zich niet hoeft te storen aan ‘een verkeerd
beeld van homoseksualiteit’ in de openbare ruimte. Voor out, proud and fighting
voorvechters van bevrijding moeten homo’s in ieder geval niet bij de PVV zijn.