PvdA: Partij van de Assimilatie

Minister van Sociale Zaken Asscher wil alle migranten die naar Nederland komen een ʻparticipatiecontractʼ laten tekenen, waarin ze zich loyaal verklaren aan ʻNederlandseʼ waarden.
22 februari 2013

ʻDe culturele integratie hapert, er is zelfs achteruitgang in de manier waarop wordt aangekeken tegen homoseksualiteit, tegen joden, tegen vrouwen. We moeten duidelijk maken wat dit land zo geweldig maakt: de vrijheid om jezelf te zijnʼ, aldus Asscher in De Volkskrant. Zijn contract, een ʻaanvullingʼ op de gehate inburgeringscursus, geldt ook voor mensen uit de EU, Suriname en de Antillen. Dit zou de voorwaarde worden om hier ʻlegaalʼ te mogen wonen en werken.

De motivering van het voorstel is expliciet tegen moslims gericht, de groep die steevast wordt beschuldigd van antisemitisme, vrouwenonderdrukking en homofobie. Maar volgens de Anne Frank Stichting heeft 80 procent van de racistische incidenten een autochtone dader; ook de meeste antisemitische uitlatingen en geweld komen uit autochtone, extreem-rechtse hoek — en dan hebben we het nog niet over seksisme. Met het participatiecontract wil Asscher migranten dwingen om waarden te onderschrijven die veel Nederlanders niet eens delen.

Terecht volgden bittere commentaren. Arnon Grunberg noemde Asscher ʻonze nationale vogelverschrikkerʼ. Dit is de zoveelste Nederlandse wet die totaal strijdig is met andere, deels Europese wetgeving. En hij werkt niet: ideeën leg je niet op per contract. Op Joop wees Michael Blok op de hypocrisie van Asscher: hij eist van migranten respect voor grondrechten, terwijl hij er zelf maling aan heeft.

Tijdens de verkiezingscampagne sloeg de PvdA onder de leus ʻIedereen telt meeʼ nog linkse taal uit. Maar eenmaal aan de macht voert ze hard rechts rotbeleid, economisch en sociaal. De boodschap die de partij uitzendt is dat verschillende culturen niet kunnen samenleven in één land.

Na het strafbaar stellen van illegaliteit, heeft Asscher nu dus een tweede voorstel overgenomen uit het PVV-verkiezingsprogramma: ʻAssimilatiecontracten. Niet tekenen of niet naleven = het land uitʼ. Maar dit kabinet is niet de willoze gijzelaar van de PVV. Het is zelf een drijvende kracht achter het toenemende racisme.