PvdA onder druk vanwege nieuwe feiten ‘Irak’

Vandaag - precies 5 jaar na de grootste anti-oorlogsdemonstratie in de geschiedenis, toen wereldwijd ruim 15 miljoen mensen de straat opgingen tegen de dreigende Irak-oorlog - komt burgerbeweging ‘Openheid over Irak’ met een open brief aan de PvdA.
15 februari 2008

‘De burgerbeweging ‘Openheid over Irak’ wil dat de PvdA zich houdt aan de met haar leden gemaakte afspraak dat de partij een Irak-onderzoek zal nastreven wanneer zich zwaarwegende nieuwe feiten voordoen. In een gisteravond door Nova uitgezonden reportage spreken negen leden van het kabinet-Balkenende I hun twijfel uit over de juistheid van het besluit om de oorlog tegen Irak te steunen. De negen – 65 procent van de veertien leden waarmee Nova sprak – menen dat het besluit om de oorlog te steunen is genomen ‘op basis van twijfelachtige of onjuiste informatie’.’

‘Het feit dat nu zelfs binnen de inner circle van het kabinet twijfels en kritiek worden geuit is volgens de burgerbeweging ‘een verbijsterend nieuw gegeven dat onmiddellijke herziening van het PvdA-standpunt noodzakelijk maakt’. De beweging, zelf voortgekomen uit de PvdA, laat de Tweede-Kamerfractie van de partij in een open brief weten indien nodig de leden te zullen raadplegen, om langs die weg af te dwingen dat de partij zich aan haar afspraken houdt.’

Meer informatie:
Site: http://www.openheidoverirak.nu/
Mail: openheidirak@live.nl

Zie ook:
Wereldwijd protest maart 2008: 5 jaar sinds de aanval op Irak
www.stopoorlog.nl/content/view/165/31/