Publieke omroep in staat van ontkenning

Nog vóór dat de documentaire De staat van ontkenning in premië)re kon gaan heeft ze haar gelijk gehaald. Opdrachtgever de Joodse Omroep weigert haar namelijk uit te zenden, omdat het een 'duidelijke politieke stellingname tegen dit kabinet' is.
10 september 2008

De documentaire gaat over vier pijnlijke episodes uit de Nederlandse geschiedenis die de staat niet onder ogen wil zien: de Jodenvervolging, de politionele acties in Indië, het drama-Srebrenica en de kwestie-Irak. Cineaste Hedda van Gennep werkte twee jaar aan het project.

Nu wordt deze niet uitgezonden omdat de Joodse Omroep geen ‘politieke stellingname in wil nemen’. De omroep zou co-producent Kleine Beer Films hebben laten weten geen medewerking te willen verlenen aan ‘programma’s die het voortbestaan van het huidige kabinet in gevaar zouden kunnen brengen’. Wat op zich natuurlijk geen politieke stellingname is…

Saillant detail is dat premier Balkenende naar aanleiding van de affaire Duyvendak alle politici, bestuurders, ambtenaren en journalisten opriep ‘na te gaan of ze verantwoording willen afleggen over zaken uit het verleden die een last zouden kunnen gaan vormen’. Nu wordt een documentaire die precies hierover gaat niet op de publieke omroep uitgezonden om Balkenende te beschermen.

Waar is de rel in de media? Is een advertentie in een jaren tachtig actieblaadje daadwerkelijk belangrijker dan illegale deelname aan een oorlog of dubieuze besluiten van een zogenaamd politiek onafhankelijke publieke omroep? Als het om moslimbashen gaat kent de vrijheid van meningsuiting geen grenzen, maar als het maatschappijkritiek betreft houden de media en de rechtse moraalridders heimelijk hun mond.

De staat van ontkenning draait nu dagelijks in het Ketelhuis in Amsterdam. Bezoek hem nu het nog kan! Zie de onderstaande bronnen voor meer informatie.

â–º Het persbericht van Openheid over Irak
â–º Fragmenten van de documentaire en een gesprek met Hedda van Gennep in De leugen regeert
â–ºEen scherpe column van Bas Heijne over de kwestie in het NRC
â–º Een uitgebreid interview met Hedda van Gennep in de Socialist van september