Publiek zorgstelsel is enige remedie voor zakkenvullers

Zorgwerkers demonstreren op de Dam in Amsterdam, 14 september 2019 (Foto: Ronald de Klerk/YT)
De huisartsenzorg valt in toenemende mate ten prooi aan commerciële zorgcowboys die praktijken opkopen. De Nederlandse Zorgautoriteit keurt overnames door commerciële partijen in de regel goed. We hebben immers een commercieel zorgstelsel.
13 september 2023

Dat winst boven zorg gaat is een logische consequentie van dat zorgstelsel en ook steeds meer een schrijnende realiteit. Voorheen werden huisartsen gedwongen om binnen een commercieel stramien te werken en gingen zij gebukt onder de bemoeizucht van commerciële zorgverzekeraars en de administratiedruk die daarbij kwam kijken. Nu zitten de zakkenvullers zelf aan de knoppen.

Dit gaat direct ten koste van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de huisartsenzorg: commerciële partijen als Co-Med proberen hun winsten te maximaliseren. Ze nemen huisartsen op tijdelijke contracten aan, bezuinigen op bereikbaarheid en leveren zoveel mogelijk zorg digitaal of op afstand. Dat leidt tot slechtere zorg. Het betekent ook dat steeds meer mensen niet langer een vaste huisarts hebben en daar dus geen band mee opbouwen. Bovendien blijken commerciële praktijken vaak plotseling gesloten, bijvoorbeeld als het niet lukt om een arts aan te nemen of als de praktijk geen zin heeft om voldoende te betalen. Zo sloot in Zwolle een praktijk haar deuren nadat het personeel collectief ontslag nam uit protest tegen de dubieuze bedrijfsvoering.

De zorginspectie krijgt meer klachten binnen, maar loopt er tegenaan dat de rechten van commerciële partijen in Nederland veel beter beschermd worden dan die van patiënten. Dat er op dit moment geen beeld is van het aandeel commerciële praktijken illustreert dat het toezicht faalt. Op dit moment loopt er een onderzoek dat dit soort basale informatie boven tafel moet krijgen.

Desondanks is duidelijk dat de misstanden in de huisartsenzorg het logische gevolg van het commerciële stelsel zijn. Dat die nu pas meer aan de dag treden is te danken aan alle huisartsen die tegen de stroom in hun patiënten op de eerste plaats bleven zetten.