Protesteer mee op 19 september – laat de rijken de crisis betalen!

Een groeiend aantal organisaties maakt zich op voor een groot protest op 19 september in Den Haag. Vakbonden, belangenorganisaties en actiegroepen hebben deze datum geprikt als het volgende moment van verzet tegen de bezuinigingen. Diverse vakbonden, organisaties uit de zorg, het Plein der Beschaving en Rekening Retour zijn bezig om op die dag demonstraties te organiseren. Wij roepen iedereen op om zich bij die protesten aan te sluiten, als startpunt van groter en sterker protest dit najaar, op alle fronten. Dit kabinet kleedt iedereen uit - behalve de rijken.
23 augustus 2011

Foto: Zwart en wit, haal het geld waar het zit! OV-personeel tijdens de stakingsmanifestatie in Den Haag op 29 juni, 2011 (Foto: Mike Graham)

Door Max van Lingen

De crisis in de eurozone wordt door Rutte aangegrepen voor een omvangrijk bezuinigingspakket. In wiens belang die ‘herstructurering’ plaatsvindt blijkt duidelijk uit de cijfers. Het aantal miljonairs in Nederland steeg over 2010 met meer dan 10 procent naar maar liefst 134.100 – een bizar record, al helemaal in een tijd waarin we zogenaamd ‘allemaal de broekriem aantrekken’.

Al eerder bleek dat de 25 grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland bij elkaar 210 miljard euro ‘over’ hebben. Dit hebben ze grotendeels bij elkaar gespaard gedurende de crisis. Dat terwijl de koopkracht voor de bevolking als geheel over 2010 met een half procent is gedaald – de grootste daling sinds 1985.

Olieconcern Shell heeft alleen al meer dan 10 miljard euro ‘over’. Afgelopen kwartaal verdubbelde de winst opnieuw tot meer dan 6 miljard euro. Tegelijk krijgt de bestuursvoorzitter van Shell maar liefst 339 keer zoveel loon als de laagstbetaalde arbeider binnen het bedrijf. Die ongelijkheid groeit alleen maar door, zo blijkt uit de cijfers. Het afgelopen jaar stegen de beloningen van topbestuurders met gemiddeld 8 procent, terwijl het loon van de gemiddelde arbeider slechts 1 procent steeg.

Laten we Rutte zijn gang gaan, dan zullen deze tegenstellingen alleen maar toenemen. Volgens zijn logica maken de bezuinigingen Nederland ‘gezonder’. Een waanzinnige uitspraak als je ziet dat er voor 600 miljoen euro wordt bezuinigd op de psychische zorg, 130 miljoen euro op huisartsen, 110 miljoen op fysiotherapeuten, 10 miljoen op logopedisten en 6 miljoen op verloskundigen.

Over de bezuinigingen op de psychische zorg wist minister Schippers te melden dat ‘je je moet afvragen of de dingen die bij het leven horen niet in je eigen sociale kring kunnen worden opgelost’. De toegang tot die ‘eigen sociale kring’ wordt nota bene door dit kabinet beperkt door de bezuinigingen op het openbaar vervoer. Blijkbaar denkt de minister dat een avondje skypen of een account op facebook of hyves genoeg is om psychische problemen op te lossen. De NRC merkte terecht op dat ‘de onuitgesproken gedachte is dat de miljarden die de coalitie nu bezuinigt tot nu toe werden verspild’.

Een andere opmerking van Rutte, dat de staat ondanks de bezuinigingen ‘het schild van de zwakken’ blijft, staat net zo los van de werkelijkheid als de noodzakelijkheid van de bezuinigingen. Zijn leus ‘snoeien om te groeien’ gaat op klassiek neoliberale wijze over ‘de Nederlandse economie’. Dit moet verhullen dat het mes juist in sociale voorzieningen wordt gezet, ten gunste van marktwerking en privatisering, en ten koste van de levensstandaard van het leeuwendeel van de bevolking – arbeiders, studenten, uitkeringsgerechtigden.

Bezuinigingslogica

Het is absurd dat terwijl de top van Nederland bulkt van het geld bijna alle oppositiepartijen de bezuinigingslogica blijven accepteren. Alleen de SP durft het aan te beginnen over de fundamentele kloof tussen arm en rijk en het belasten van de banken, maar praat tegelijk ook over ‘slimmer’ bezuinigen. Dat houdt het valse idee in stand dat we linksom of rechtsom toch ‘met z’n allen’ voor de crisis moeten betalen, waarmee Ruttes ‘logica’ de regel blijft.

In plaats van te snijden in de onderkant van de samenleving zouden we moeten kijken naar de top. Het nieuws over het recordaantal miljonairs is slechts een actuele bevestiging van een systematische trend. In 2009 bleek uit een uitzending van Zembla al dat Nederlandse multinationals jaarlijks voor 16 miljard euro aan belastingen ontduiken. Alleen al het innen van die belastingen zou het grootste deel van de plannen overbodig maken.

Daarnaast wist de Quote-500 vorig jaar te melden dat de 500 rijkste Nederlanders gezamenlijk bijna 136 miljard euro bezitten, een stijging van 6,6 procent ten opzichte van 2009. Al met een fractie daarvan kunnen we de maatschappij niet alleen behoeden voor bezuinigingen, maar juist ook verbeteringen realiseren door te investeren in voorzieningen die afgelopen jaren zijn afgebroken.

Dergelijke voorstellen zijn logisch en rechtvaardig. Maar dat zijn ze niet voor het kabinet-Rutte als politieke tak van de economische elite. Dit betekent dat we dergelijke eisen zullen moeten afdwingen met massale acties en stakingen.

Het kabinet heeft in zijn eerste jaar al op het nodige verzet mogen rekenen. De vele demonstraties en acties hebben veel woede en bemoedigende strijdlust laten zien. Maar de zwakte was tot op heden dat ze eenmalig waren, beperkt bleven tot de eigen sector, en de bezuinigingsretoriek niet fundamenteel verwierpen. Rutte lag er vooralsnog niet wakker van.

Nu we aan de vooravond staan van Prinsjesdag, waarop het kabinet zijn aanval verder zal verscherpen, is het zaak dat we bovenstaande lessen bundelen. Zo breed en massaal mogelijke eenheid op straat langs de strijdkreet ‘Belast de rijken’ is de weg vooruit.

Stop de bezuinigingen!
Demonstreer op maandag 19 september
11.58 uur, Het Plein, Den Haag

Lees ook: Stop de bezuinigingen!

Kijk voor meer info op de websites van Samen Sterk, Walk of Shame, CG-Raad, Plein der Beschaving en Rekening Retour.