Protest UvA-studenten succesvol

Vanmiddag zijn studenten in Amsterdam de straat op gegaan tegen het plan van de UvA om 100 euro te eisen voor ieder extra studiepunt dat studenten buiten het reguliere programma zouden halen. Hier een verslag van een succesvolle actie.
4 december 2008

UvA-protest 1

Door Sjerp van Wouden

Kwart voor 12 gingen studenten van Platform BEST en anderen, onder wie ook studerende leden van de IS, de verschillende UvA-faculteiten af met de megafoon om de studenten de collegezalen uit te trekken naar de demonstratie. Een half uur later kwam een luidruchtige stoet van enkele honderden studenten aan op de Dam, onder het zingen van “Karel (van Toorn, voorzitter van het College van Bestuur) mag ik afstuderen, ja of nee? Moet ik dan ook bijbetalen, ja of nee?”. Onder de demonstranten bevonden zich ook vele medewerkers van de UvA, wat een mooie aanvulling was op de veelzijdige demonstratie, een echte dwarsdoorsnede van de gehele universiteit.

Op de Dam spraken enkele organisatoren over wat dit voornemen zou betekenen voor de studenten. Sprekers benadrukten dat dit een manier was om studenten te laten betalen voor de bezuinigingen op onderwijs door de regering en studenten vooral zo min mogelijk te laten leren: “Dit bevordert een 6-jes cultuur. Het is het bewust verwijderen van de academische geest van de UvA.” Het probleem lag volgens de sprekers zowel bij het CvB als bij de overheid, die structureel te weinig investeert in onderwijs, wat in schril contrast staat met het gepraat over een kenniseconomie.

Vanaf de Dam ging de tocht naar het Maagdenhuis op het Spui, waar onder het overhandigen van 7000 handtekeningen luidruchtig ge-eist werd dat het plan van tafel ging. Van Toorn gaf direct toe aan de eisen: “Dit college van bestuur zal geen ‘ambitietax’ invoeren.” Dit werd meteen zwart op wit gezet. Er werd wel aan toegevoegd dat de UvA in de financieele problemen zit door bezuinigingen van het rijk: “In 2001 ontving de UvA per student per jaar 18.000 euro; nu is dat 13.000 euro.” 400 kelen antwoordden met: “Op naar Den Haag!”

Dat overwinning betekent niet dat de kous af is met het CvB. Deze poging de kosten door te berekenen aan studenten mislukte; er zullen meer volgen. Het CvB is niet van de een op andere dag volledig veranderd. Studentenraden en CvB gaan samen kijken hoe de financiële problemen op te lossen zijn, het is de vraag wat hier uit zal komen. De geest van actievoeren en de kick van deze overwinning gaan echter niet zo makkelijk weer terug in de fles; er is wel meer mis in het (hoger) onderwijs dan alleen dit plan. Deze actie vraagt om meer, de studenten lijken er klaar voor.

UvA-protest 2
UvA-protest 3
UvA-protest 4