Protest tegen uitsluiting Iraanse studenten

Een groep Iraans-Nederlandse studenten en wetenschappers tekent protest aan tegen het recente besluit van minister Verhagen om Iraanse studenten uit te sluiten van bepaalde studierichtingen.
15 juli 2008

Het besluit van minister Verhagen heeft tot een golf van verontwaardiging geleid onder Nederlandse burgers van Iraanse afkomst. De minister verdedigt zijn besluit op basis van de resolutie 1737 van de VN-Veiligheidsraad die aan Iran een aantal sancties oplegt. Volgens de actiegroep ‘Iraanse Studenten’ is het besluit van de minister echter een extreme interpretatie van deze resolutie waarmee Nederland in de wereld alleen staat.

Samrad Ghane, promovendus aan de UvA: ‘Deze maatregel is totaal niet effectief. Verschillende experts hebben herhaaldelijk verklaard dat in de curricula van masteropleidingen aan de Nederlandse universiteiten geen proliferatiegevoelige kennis wordt onderwezen. De minister kan beter een hek om de gevoelige informatie heen zetten, dan om een bevolkingsgroep. Deze maatregel is buiten alle proporties.’

Maryam Soltanipoor, student geneeskunde en rechten in Amsterdam: ‘Ongelijke behandeling louter op grond van nationaliteit is onacceptabel. Uitsluiting van Iraniërs schept een precedent en is een ernstige inbreuk op de individuele vrijheid van burgers en hun fundamentele rechten. Gezien de eerdere paniekreacties bij Universiteit Twente en TU Eindhoven zijn we bezorgd over de consequenties en de mogelijke willekeur.’

Kawe Bitaraf, student scheikunde in Utrecht: ‘Ik ben als peuter van vier naar Nederland gekomen en heb niet eens een Iraans paspoort. Moet de AIVD mij ontheffing verlenen voor de master die ik straks ga kiezen? Ik ben kennelijk verdacht tot ik mijn onschuld bewijs!’

Door het besluit van minister Verhagen krijgen de 30.000 Iraniërs in Nederland nu het stigma ‘verdacht’ opgeplakt. De verontwaardiging onder jongeren van Iraanse afkomst is des te groter omdat een relatief groot deel een academische opleiding volgt of wil volgen en volop participeert in het sociale, culturele en economische leven van Nederland, maar door het besluit van minister Verhagen tot tweederangsburger gedegradeerd wordt.

De actiegroep ‘Iraanse Studenten’ overweegt juridische stappen te nemen en via een publiekscampagne zich te verzetten tegen het discriminerende kabinetsbesluit. Eerder tekenden 4000 mensen, waaronder tientallen academici uit het binnen- en buitenland, de petitie van de ‘Iraanse Studenten’ die de regering opriep om bij toelating tot studierichtingen geen onderscheid te maken op basis van nationaliteit.

Kijk hier voor meer informatie