Protest tegen criminele huisjesmelkers in Amsterdam

Foto: Sanne Maassen van den Brink
Afgelopen woensdag vond in Amsterdam een protest van de Bond Precaire Woonvormen plaats tegen vastgoedinvesteerder OCP, die met steun van de staat veel te hoge huren rekende en huurders op straat zette, toen deze naar de huurcommissie stapten.
4 september 2020

De aanleiding voor het protest was de situatie van twee jonge mensen die sinds een jaar een woning huurden van vastgoedinvesteerder Orange Capital Partners (OCP). De sociale huurwoning werd op tijdelijke basis en in de vrije sector verhuurd. Gewoon, omdat het kan. Kort nadat de huurders in de woning waren getrokken kregen zij een brief waarin de nieuwe WOZ waarde vermeld stond. Vergeleken met de huur die zij moesten betalen, was deze erg laag.

Het stel trok aan de bel bij de huurcommissie. Het bleek dat de maandelijkse huurprijs ruim €300,- hoger lag dan volgens het puntensysteem berekend mag worden voor sociale huurwoningen. De huurders gaven dat zij een procedure zouden starten om de huurprijs met terugwerkende kracht te verlagen. Vlak hierna werd hun tijdelijke, tweejarige contract zonder opgaaf van reden na één jaar al beeindigd. Communicatie met de verhuurder hierover verliep slecht. Er werd niet toegegeven: op 1 oktober zou het stel zonder pardon op straat komen te staan.

De actie vond plaats voor het kantoor van OCP in Amsterdam Zuid. Er waren zo’n dertig mensen aanwezig. Na een publieke uitleg over de situatie van deze specifieke huurders en problemen die huurders in het algemeen ondervinden, werd er aangebeld en er werd open gedaan. De huurders en hun woordvoerder van BPW werden verrassend vriendelijk uitgenodigd om onmiddelijk in gesprek te gaan. Na een klein uur kwamen ze weer naar buiten. Het resultaat: de huurders moesten alsnog hun huidige woning verlaten, maar hadden wel een andere sociale huurwoning aangeboden gekregen met een contract voor onbepaalde tijd. Een overwinning, volgens de opgeluchte huurders.

Een woordvoerder van BPW benadrukte dat er veel meer zaken bij hen bekend zijn van mensen in soortgelijke situaties. Er zullen nu vaker fysieke acties voor individuele gevallen worden georganiseerd. Ook heeft BPW laten weten een algemener eisenpakket te gaan overhandigen aan het kabinet. Hierin wordt onder andere geëist dat het puntensysteem voor huurprijzen bindend wordt en overtreding hiervan zal worden gezien als een economisch delict.