Protest Schiphol: ‘Het is tijd om onze stem te verheffen’

Afgelopen zondag is op Schiphol gedemonstreerd tegen Trumps ‘muslimban’ en tegen de medewerking die de KLM verleent aan deze racistische maatregel. Het protest werd georganiseerd door de Internationale Socialisten en Refugees Welcome Amsterdam. Socialisme.nu sprak met Lenneke, een van de organisatoren van de actie.

Waarom hebben jullie deze actie opgezet?
31 januari 2017

Afgelopen vrijdag heeft Trump een nieuwe wet ingevoerd die het mensen uit zeven overwegend islamitische landen verbiedt om naar de Verenigde Staten te reizen: Irak, Iran, Jemen, Libië, Soedan, Somalië en Syrië. Dit geldt voor niet alleen voor mensen die een nieuwe visumaanvraag willen doen, maar ook voor mensen die er al wonen. Als je je op het moment dat de wet van kracht werd in het buitenland bevond, kom je het land niet meer in.

Mensen die al jarenlang een green card hebben, die in de VS wonen en werken, kunnen niet meer terug naar huis. Er wordt een uitzondering gemaakt voor religieuze minderheden, bijvoorbeeld christenen uit Syrië. Hiermee wordt duidelijk dat de wet van Trump onverbloemde moslimhaat is.

Als gevolg van deze wet zitten op dit moment ruim 200 mensen op verschillende plekken in de wereld vast op vliegvelden. Zij waren onderweg naar hun huis in de VS op het moment dat Trumps wet inging. Zaterdagavond hoorden we dat er op Schiphol elf reizigers waren gestrand. Sommige luchtvaartmaatschappijen werken namelijk klakkeloos mee met Trumps discriminerende beleid, en laten mensen met een nationaliteit uit één van de zeven landen niet meer boarden op vluchten naar de VS.

Toen dit nieuws bekend werd, stelde ik medevrijwilligers van Refugees Welcome Amsterdam voor om te gaan kijken op Schiphol of we misschien mensen van eten en een slaapplek konden voorzien. Echter, de elf reizigers bevinden zich achter de douane, en mogen Nederland niet in. Omgekeerd kunnen wij hen ook niet bereiken.

Zondagochtend besloten we om een protest te organiseren uit solidariteit met deze mensen en om onze onvrede over Trumps wet te laten horen. Humanitaire hulp en liefdadigheid zijn belangrijk, maar het is in deze tijd ook nodig om onze stem te verheffen en aan de politiek duidelijk te maken dat er echt anders omgegaan moet worden met vluchtelingen en andere migranten.

Je bent lid van Refugees Welcome Amsterdam. Wat is dit voor groep?

Refugees Welcome Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie die is opgericht toen er in de tweede helft van 2015 veel vluchtelingen naar Nederland kwamen. Er was in de avonden geen goede opvang geregeld voor mensen die met internationale treinen op Amsterdam Centraal aankwamen, en vluchtelingen moesten hierdoor op straat slapen.

Hierop heeft een groep vrijwilligers de handen ineen geslagen en is vluchtelingen op de perrons gaan opwachten. Mensen werden welkom geheten, kregen eten en drinken, kleren, en werden naar een overnachtingsplek gebracht.

Als gevolg van de Turkijedeal komen er nauwelijks meer vluchtelingen ons land binnen. Daarom is RWA zich nu aan het heroriënteren en zijn we projecten aan het ontwikkelen die statushouders helpen om hun weg te vinden in onze maatschappij.


Waren jullie verbaasd over de aandacht en de opkomst?

Ja, we waren blij verrast. We hebben de demonstratie pas op zondagochtend bedacht en gepland, en toch stonden we ’s avonds met zo’n tachtig mensen op Schiphol. Op de pagina van het Facebook-event gaven nog eens honderden mensen aan interesse te hebben, al was het uiteraard niet voor iedereen mogelijk om zo last minute nog te komen.

Ik denk dat door de verkiezing van Trump, en de enorme vaart waarmee hij vreselijke wetten uitvoert, veel mensen wakker zijn geworden en beseffen dat het nu echt van belang is om actie te voeren. Dat dit ook hét moment is om een sterk links blok te vormen tegen het groeiende extreem-rechts in Europa.

Hoe was de sfeer tijdens de actie?

De sfeer was heel erg goed. Er was een zeer diverse groep mensen op afgekomen en er werd krachtig geroepen en gezongen. Veel aanwezigen hadden pas kort voor aanvang van de demo gehoord en hadden nog gauw een protestbord in elkaar geknutseld voordat ze naar het vliegveld kwamen. Ik sprak mensen uit verschillende actiegroepen, maar ook veel mensen die eigenlijk nooit naar demonstraties gaan, bij wie nu het besef is ontstaan dat het echt nodig is om de straat op te gaan. Het was erg mooi om zoveel solidariteit te zien en te voelen.

De marechaussee gebruikte veel geweld tegen vreedzame demonstranten. Er werd zelfs iemand gearresteerd. Waarom denk je dat ze zo reageerden?

Het was ontzettend jammer dat dat gebeurde. We stonden in de centrale hal van Schiphol, hielden onze borden omhoog en zongen leuzen als ‘He he, ho ho, Donald Trump has got to go’ en ‘Say it loud, say it clear, refugees are welcome here’.

Opeens begon de marechaussee te duwen en te slaan en ons naar buiten te drukken. Verschillende mensen vielen op de grond en dreigden vertrapt te worden. Eén persoon werd tegen de grond geslagen en afgevoerd. Ik weet niet goed waarom er opeens zo gereageerd werd. Maar er lijkt wel een trend te zijn in Nederland waarbij er steeds harder wordt opgetreden tegen vreedzame demonstranten.

Wat zou de Nederlandse staat moeten doen?

Internationale samenwerking is belangrijk, maar we moeten niet samenwerken met een racist als Trump. De Nederlandse regering moet zich duidelijk uitspreken over Trumps beleid en er absoluut niet aan meewerken. Er zou in ieder geval goede opvang moeten worden geregeld voor de gestrande reizigers tot ze terug naar huis kunnen.

We moeten echter niet vergeten dat Trump niet de enige is die vluchtelingen en andere immigranten tegenhoudt. Nederland doet dat eveneens. Ons kabinet is medeplichtig aan de nijpende situatie waarin veel vluchtelingen zich momenteel bevinden. Asscher zal morgen bij een demonstratie tegen Trump spreken, terwijl de PvdA met de Turkijedeal heeft bijgedragen aan het in stand houden van Fort Europa.

Wat zegt het beleid van Trump over de verkiezingen die we in Nederland zullen hebben op 15 maart?

Veel mensen hebben lange tijd gedacht dat extreem-rechts niet aan de macht zou kunnen komen. De verkiezing van Trump laat zien dat dat wel degelijk kan. Aan het hoofd van de VS staat nu een racist, en dat is in Nederland ook mogelijk. Trumps beleid normaliseert extreem-rechts gedachtegoed in Europa.

Wilders’ ideeën gaan overigens nog veel verder dan deze wet van Trump. Hij wil de grenzen sluiten voor vluchtelingen en immigranten uit islamitische landen, de Koran verbieden en moskeeën sluiten. Hij hitst mensen op om ‘minder Marokkanen’ te roepen. We weten allemaal wat voor een desastreuze gevolgen zulke stigmatisering en uitsluiting kan hebben. Op 15 maart staat er veel op het spel.