Protest op UvA tegen nieuwe roosters

Ongeveer 200 studenten en docenten van de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA demonstreerden vandaag voor het Maagdenhuis tegen de plannen van het College van Bestuur voor een ingrijpende verandering van de semesterindeling. De plannen van bestuursvoorzitter Karel van der Toorn stuiten op grote weerstand vanuit de hele faculteit.
11 december 2009

logo uva

Door Pepijn Brandon (werkzaam op de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA)

De bestuursplannen, die bekend staan onder de afschrikwekkende codenaam 8-8-4, bestaan uit een volledige omvorming van het programma van het onderwijs. Voortaan zouden colleges plaats moeten vinden in blokken van 8 of 4 weken. Dit zou volgens het CvB ‘rendementsverhogend’ werken, omdat in plaats van langere collegevrije periodes voor zelfstudie en schrijven veel meer gespreid door het jaar onderwijs zou plaatsvinden. Docenten en studenten vrezen echter dat deze maatregel studeren vooral veel schoolser zal maken, maar dat de invoering van heel korte collegeblokken niet aansluit bij het soort van onderwijs dat aan de faculteit Geesteswetenschappen wordt gegeven. Bovendien zou invoering van deze maatregel vragen om ingrijpende omvorming van het programma op korte termijn, terwijl de faculteit net een ontwrichtende bezuinigingsoperatie achter de rug heeft. Daarmee komt ook de kwaliteit van het onderwijs direct in het gedrang.

Grote woede wekt de bureaucratische manier waarop het CvB de maatregel probeert door te drukken. Ondanks de unanieme weerstand – de decaan, afdelingsvoorzitters, onderwijzend personeel en studentenraden zijn tegen – eiste Karel van der Toorn ongewijzigde uitvoering van de plannen. Het argument hiervoor is niet dat de plannen goed zouden zijn voor de faculteit, maar dat het CvB universiteitsbreed een uniforme regeling wil hanteren. Dit is alleen een bureaucratisch argument, want vanuit het onderwijs bekeken vraagt elk vakgebied juist om een eigen, op het onderwerp toegespitste aanpak. Zelfs het argument dat de UvA als enige universiteit deze nieuwe indeling zou gaan hanteren en daardoor de veelgezochte aansluiting met andere universiteiten in binnen- en buitenland zou bemoeilijken, vond bij hem geen gehoor.

Tijdens de actie voor het Maagdenhuis werden 300 handtekeningen van personeel van de faculteit aangeboden. Binnen twee dagen tekende daarmee de helft van de totale staf de petitie. Na het aanbieden van de handtekeningen werd in een afgeladen Theaterzaal van Crea een openbaar college gegeven. Historicus Jouke Turpijn sprak over de Maagdenhuisbezetting van 1969 – veertig jaar geleden – en de parallellen met dit moment. Daarna kwamen verschillende andere medewerkers van de faculteit, leden van de studentenraden en studentenbonden aan het woord. Sprekers benadrukten dat de huidige plannen niet op zichzelf staan, maar passen in de trend om universiteiten om te vormen tot diplomafabrieken met een management dat uitsluitend redeneert volgens de logica van rendementen en budgetten.

In de afgelopen periode zijn er aan verschillende universiteiten in Nederland al acties gevoerd tegen vergelijkbare plannen. Maar het is uniek dat docenten en studenten zo eensgezind optrekken. De bijeenkomst werd dan ook afgesloten met bijdragen uit de zaal en vanaf het podium om die eensgezindheid niet verloren te laten gaan en de acties door te zetten tot succes is bereikt. Als het CvB niet wil luisteren, desnoods door collectief te weigeren de plannen uit te voeren, door te staken of te bezetten.