Stop de bezuinigingen! Demonstreer op maandag 19 september

Terwijl het kabinet op reces was hebben vakbonden, belangenorganisaties en actiegroepen niet stilgezeten. Er is een actietraject uitgestippeld om het verzet tegen de bezuinigingen op te gaan voeren. De eerste stap zal worden gezet op maandag 19 september, aan de vooravond van Prinsjesdag. Dan organiseren diverse vakbonden en de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland demonstraties in Den Haag. Rekening Retour roept iedereen op om die dag naar Den Haag te gaan en deel te nemen aan de protesten.
7 juni 2011

Er wordt nog hard gewerkt aan de logistieke details van de protesten. Zeker is dat er allerlei sectoren samen gaan komen. Hou in ieder geval maandag de 19de vrij en verspreid het woord. Ga uit van een start van 11:58 op het Plein in Den Haag en hou naast deze ook de volgende websites in de gaten:

Samen Sterk
Walk of Shame
CG-Raad

Voor de duidelijkheid: De door Rekening Retour aangekondigde actie op dinsdag 20 september zal niet doorgaan. We sluiten ons aan bij de acties van maandag de 19de, precies omdat het zaak is om meer gezamenlijk op te trekken. Stop het kabinet – bundel het verzet!

————————————————-

Uit de oproep van Rekening Retour:

PRINSJESDAG? PROTESTDAG!
STOP de bezuinigingen
Wij gaan de crisis NIET betalen!

Rutte’s kabinet is bezig met een bezuinigingsoperatie van maar liefst 18 miljard euro. Vooral sociale voorzieningen moeten het ontgelden, van openbaar vervoer tot onderwijs, van de brandweer tot de bibliotheken. Degenen die geen enkele schuld aan de crisis hebben, moeten er nu voor betalen. Hoog tijd om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen deze kaalslag!

We krijgen te horen dat de bezuinigingen ‘onvermijdelijk’ zijn omdat er ‘te weinig geld’ is om onze voorzieningen op peil te houden. Maar er is geld genoeg! De 10 procent meest vermogende Nederlanders bezitten samen ruim 700 miljard euro. Bedrijven ontlopen via trucs en gunstige regelgeving hun afdrachtplicht. Van de 20 grootste bedrijven betalen er 15 geen cent winstbelasting.

Als Nederlandse multinationals gewoon 25,5 procent vennootschapsbelasting betalen, zou dat de schatkist jaarlijks 16 miljard opleveren. Een extra heffing van 3 procent voor de 8 procent hoogste vermogens zou maar liefst 18 miljard opbrengen. Bezuinigingen zijn dus helemaal niet ‘onvermijdelijk’. Het is een kwestie van het geld halen waar het zit: laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen!

Rechtvaardig beleid komt nooit vanzelf. Het kabinet is vastberaden de rekening van de crisis bij de gewone mensen neer te leggen – we kunnen dit alleen stoppen door de straat op te gaan. Polderen en petities zijn niet genoeg om een andere koers afdwingen. Net zoals in andere landen is massale strijd nodig: demonstraties, stakingen en bezettingen. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen.

Het kabinet hoopt dat mensen hun woede vooral op elkaar richten, op migranten of op ‘de Grieken’. Maar als werkenden, studenten en uitkeringsgerechtigden zitten we allemaal in hetzelfde schuitje, ongeacht onze afkomst. De enige manier waarop we onze verworvenheden kunnen behouden, is door solidariteit te organiseren en samen terug te vechten. Geïsoleerd staan we zwak – samen staan we sterk.

Op Prinsjesdag zal het kabinet een nieuwe ronde aan bezuinigingen bekend maken. Dat is het moment waarop we vanuit allerlei maatschappelijke sectoren willen samen komen om Den Haag te laten horen dat we de rekening retour sturen: Stop de bezuinigingen, wij gaan de crisis niet betalen!

Meer info op www.rekeningretour.nu / Flyers te bestellen bij info@rekeningretour.nu.