Principeakkoord pensioenen: vakbondsleden aan het woord

Stakers van de Schoonmaak tijdens de Stakers op de pensioenmanifestatie in Den Haag, 29 mei 2019 (Foto: FNV Schoongenoeg op Fb)
Het principeakkoord over de pensioenen heeft behoorlijk wat discussie veroorzaakt binnen de FNV. FNV-leden mogen de komende dagen hun stem uitbrengen in een referendum. We vroegen een aantal actieve vakbondsleden naar hun mening.
10 juni 2019

Sjarrel Massop
Landelijk Comité Red het Pensioenstelsel

Inzet in het losgebrande debat over de oudedagsvoorziening is de herziening van het pensioenstelsel. Een premiestelsel moet uitkeringen van pensioenen vervangen, de pensioenen worden geïndividualiseerd. Dit voornemen wordt in het onderhandelingsresultaat onterecht gekoppeld aan de gewenste verhoging van de AOW leeftijd en het tegengaan van de dreigende kortingen op de pensioenen.

Bevriezen van de stijging van de AOW leeftijd en het indexeren van de pensioenen zijn overheidsmaatregelen waarvoor geen pensioenakkoord nodig is. Het is een politieke keuze die gemaakt wordt. Voor de AOW geldt dat het bevriezen en zelfs het verlagen van de AOW leeftijd, de AOW langdurig betaalbaar houdt en een betere uitwerking heeft op de arbeidsmarkt dan het verhogen ervan. Het indexeren is ook geen enkel probleem. Vele actuarissen (rekenmeesters) zijn het erover eens dat bij het voorzichtig verhogen van de beruchte rekenrente de dekkingsgraden voor lang tijd voldoende zijn, zelfs met indexatie.

De belangrijkste herziening voor het stelsel is volgens mij het financieel verbinden van de fondsen aan elkaar. Zo kunnen de onderlinge fondsen voor elkaar garant staan wanneer het even iets minder gaat. Bewegingen op de arbeidsmarkt kunnen op die manier eenvoudig opgevangen worden. Deze aanpassing zou pas een eerste goede aanzet zijn voor meer Solidariteit en Collectiviteit.

 

Tom Barkmeyer
voorzitter kadergroep DAF Eindhoven

Ik denk dat het een verbetering is, omdat ik 59 jaar oud ben. Ik hoef nog maar zes of zeven jaar te werken tot mijn pensioen. Er zijn collega’s die 40+ zijn die er niet zo blij mee zijn. Ik ben bang dat ze tegen gaan stemmen in het referendum. Met dit akkoord is volgens mij het onderste uit de kan gehaald, zowel door de FNV als door mijn partij de PvdA. Tegen mijn collega’s ga ik zeggen dat dit de beste deal is. Ze hebben nog twintig jaar voor de boeg om verandering door te voeren, want wie zegt dat de levensverwachting blijft stijgen? Misschien stijgt die tegen die tijd niet zo hard meer.

 

Khadija Tahiri-Hyati
President van FNV Schoonmaak, lid van het Ledenparlement

Het principeakkoord over de pensioenen is niet zoals ik en mijn achterban van de schoonmaak hadden verwacht. We zijn erin verdeeld. Maar de meesten zijn het er niet mee eens, zowel met het akkoord als hoe het hele proces er naartoe is gegaan.. Mensen hadden echt 66 jaar in gedachten als minimale eis. De vakbond heeft hierover ook niet gecommuniceerd met haar leden, daar zit ook bozigheid. Ik heb alles overwogen en ik heb getwijfeld, maar mijn antwoord is: nee, ik ga niet akkoord. Er is geen zekerheid voor de toekomst. Ik val in de groep tussen de 44 en 55 jaar en dat de meest nadelige leeftijd voor dit akkoord. Maar ook naar mijn kinderen toe kan ik niet zeggen: Ik heb getekend zodat jij tot je 69ste of 70ste moet doorwerken.

We zijn al tien jaar bezig, nu is het minimale eruit gehaald. Ik val onder de hardwerkenden, de schoonmaak, en eerder stoppen is nu ook niet goed vastgelegd en moet per cao onderhandeld worden. Dat is niet goed genoeg. De punten op de I ontbreken in dit akkoord. En we moeten keihard vechten, ook al voor dat kleine beetje loon erbij zoals velen weten. Dan moeten we hier ook maar voor doorvechten. Misschien de komende tien jaar wel. Dat is beter dan nu tekenen voor iets wat geen verbetering is, of wat we hadden gehoopt. Want ik en vele anderen met mij vinden: dit is een nee. Dit akkoord is te onzeker en er ontbreekt van alles. Ik ben bang dat als dit akkoord wordt doorgevoerd, veel leden hun vertrouwen verliezen. Ik weet niet wat dat voor de toekomst van strijd zal betekenen, maar ik denk dat dat erger is dan nu nee stemmen en verder gaan.

 

Atse de Vries
lid cao-commissie FNV Woondiensten, voormalig bestuurslid van de sectorraad FNV Bouwen en Wonen

Ik vind het nog moeilijk om hier een sterke positie in in te nemen, ik ga nog naar de bijeenkomst over het principeakkoord om nog wat meer informatie op te halen. Ik zie al wel dat er een levendige discussie is ontstaan op internet en dat is heel positief. Over het akkoord zelf: er wordt gezegd dat het een verbetering is dat de AOW-leeftijd langzamer stijgt, maar het gaat nog steeds omhoog. Deze dans herhaalt zich elke keer: er lag een slecht plan, nu is het minder slecht, maar het blijft gewoon slecht. En als je bedenkt dat de pensioenleeftijd nog maar kort geleden op 65 jaar lag dan is het geen vooruitgang.

Er wordt gezegd dat we nu een pensioen voor iedereen krijgen, maar dat zie ik niet zo werken. Want het blijft vrijwillig, dus een ZZP’er die een pensioen wil zal daar zijn tarieven voor moeten verhogen. Als anderen dat niet doen dan prijst die zich uit de markt.

Vanuit Bouwen en Wonen hebben we ons er hard voor gemaakt dat mensen na 45 jaar werken kunnen stoppen met werken, het is jammer dat dat nu niet in het akkoord staat. Voor bouwvakkers is het gewoon niet mogelijk om langer te werken, veel halen nu de eindstreep al niet. Als een dakdekker 45 jaar, door weer en wind, op het dak heeft gestaan is die gewoon op. Haal die mensen op tijd van het dak, zodat zij ook nog op een gezonde manier van hun oude dag kunnen genieten.

Het wordt wel mogelijk om 3 jaar eerder te stoppen met werken, maar dat moet dan in de cao’s worden afgesloten. Of dat gaat lukken is twijfelachtig als je al ziet hoe moeilijk het nu al is om een goede loonsverhoging af te spreken.

Er wordt ook voor privatisering gewaarschuwd, onder andere door socialisme.nu. Ik weet dat verzekeraars graag winst willen maken met de pensioenpot, maar hoe dit precies in het akkoord terugkomt weet ik niet zo.

Om me heen merk ik dat je de felle tegenstanders het duidelijkst hoort. Bij ons in de sector willen de meesten 66 jaar in beton gegoten hebben, dat is waar we voor hebben geknokt. Niet 66 en telkens een beetje meer.

 

De Werkgroep Pensioenen Acties (WPA) van de Sector Senioren van de FNV en de Landelijke Coördinatiegroep ‘Red het Pensioenstelsel’ (LCR) hebben de volgende verklaring uitgegeven waarin ze het principeakkoord onder de loep nemen en vergelijken met de gestelde eisen. Klik om te vergroten, of download de verklaring hier als pdf.

Zie ook de uitvoerige reactie van Sjarrel Massop op het principeakkoord dat hij schreef voor Solidariteit.