Politie-inval op Afrikaans feest opnieuw veroordeeld door Ombudsman

De Nationale Ombudsman heeft in een tweede onderzoek over de grootscheepse politie-inval op een Afrikaans feest in de Bijlmer in 2007 de aanhouding van de Nigeriaanse artiest Maleke onterecht en vernederend genoemd. Maleke werd in Grand Café ‘Het Vervolg’ samen met 103 andere Afrikanen aangehouden op verdenking van het niet hebben van een rechtmatige verblijfstitel. De inval, die wegens de vermoedelijke aanwezigheid van criminele vreemdelingen plaatsvond, werd vorig jaar al door de Ombudsman krachtig veroordeeld. Er werden destijds geen criminelen aangetroffen.
23 juli 2010

Uit het persbericht van All Included:

Maleke staat op 15 juni 2007 op het podium als plots een politiemacht van 80 agenten het Grand Café omsingelt en alle 250 aanwezigen op identiteitsbewijzen controleert. Ondanks dat hij een Schengenvisum heeft wordt Maleke aangehouden en gedwongen een bord met cijfer 22 voor zijn borst te houden voor het nemen van een foto. ‘Waarom willen jullie deze foto nemen? Waarom ben ik aangehouden? Ik ben hier om op te treden. Ik ben geen crimineel, dus ik hoef ook niet als een boef op de foto.’

Zes agenten werken hem vervolgens met grof geweld tegen de grond waarbij hij een aantal kneuzingen oploopt. Geboeid wordt hij naar Uitzetcentrum Schiphol gebracht. Daar wordt hij met z’n armen achter de rug vastgehouden met nummer 22 op de foto gezet. De volgende dag wordt Maleke op straat gezet met een beschikking waarin hem wordt opgedragen het land binnen 10 dagen te verlaten. Waarom wordt hem niet uitgelegd.

Daags na de inval protesteert Maleke samen met een groep West-Afrikanen bij de Nigeriaanse ambassade in Den Haag. Ze noemen de inval vernederend voor zwarte migranten. De ambassade kondigt aan een officiële klacht in te dienen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Maleke zegt zijn Europese toernee die in Amsterdam begon af en keert terug naar Nigeria om deze ‘racist affair’ bekend te maken. All Included dient in 2008 samen met Maleke en drie andere aanwezigen van die avond een klacht in bij de Ombudsman.

Zorgelijke ontwikkeling

De Ombudsman oordeelt in augustus 2009 dat de politie-inval in geen verhouding stond tot het doel, namelijk het aanhouden van mensen die illegaal in Nederland verbleven en zich bezighielden met internetfraude. Er is niet gebleken dat de illegalen die zijn aangehouden ook betrokken waren bij de internetfraude. De Ombudsman vindt het tevens een zorgelijke ontwikkeling dat de Vreemdelingenwet wordt ingezet als het strafrecht geen oplossing biedt.

Bovendien ondervond het merendeel van de cafébezoekers (‘legalen’) onnodig hinder van de inval. Volgens de Ombudsman heeft de politie bovendien met uitingen in onder andere haar persberichten in Nederland verblijvende West-Afrikanen onnodig gestigmatiseerd.

Op 6 juli 2010 maakt de Ombudsman in een apart onderzoek bekend dat de politie onbehoorlijk heeft gehandeld bij de aanhouding van Maleke. In zijn verweer stelt toenmalige korpsbeheerder en burgemeester van Amsterdam Cohen dat in het paspoort van Maleke geen zogeheten aanmeldsticker was aangetroffen. De Ombudsman verwerpt dit omdat de termijn waarbinnen Maleke zich bij de Vreemdelingendienst moest melden, nog niet verstreken was. Tevens stelt Cohen dat Maleke geen werkvergunning had. De Ombudsman verwerpt ook dit argument omdat een incidenteel optreden als artiest geen werkvergunning behoeft.

Vernederende behandeling

‘Het is waarschijnlijk niet nodig om zelf artiest te zijn om enigszins te kunnen invoelen dat het voor M. ook een enorme vernedering moet zijn geweest om tijdens zijn show en ten overstaan van zijn publiek door de politie geboeid te worden afgevoerd.’ De Ombudsman beschouwt het politieoptreden als een vernederende behandeling in de zin van artikel 3 EVRM (Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden).

Deze nieuwe uitspraak gaat opnieuw regelrecht in tegen het officiële standpunt van burgemeester Cohen, de politie Amsterdam-Amstelland, het Openbaar Ministerie en de Minister van Justitie. Zij hebben allen tot op de dag van vandaag de inval en de stigmatisering die deze ten gevolge had, goedgekeurd onder het mom van criminaliteitbestrijding.

All Included zal Maleke helpen in een verzoek tot schadevergoeding en excuses van de gemeente Amsterdam. Tevens zullen we het debat aangaan met de Amsterdamse politiek die de politie de hand boven het hoofd heeft gehouden. Wij hopen deze in zichzelf gekeerde democratie die de Afrikaanse gemeenschap met deze houding verder in een hoek heeft gedrukt, tot andere gedachte te brengen. Wij eisen een eind aan het opjaagbeleid van de politie op mensen zonder papieren en stellen duidelijk dat migranten zonder papieren geen criminelen zijn.

• Meer informatie over de zaak vind je op www.allincluded.nl
• Het dossier Onderzoek inval vreemdelingenpolitie in Amsterdams café is hier te vinden
• Zie hier de uitzending die AT5 in 2009 over de zaak maakte