Plasterk verheft het volk

minister Plasterk
24 november 2007

Terwijl staatssecretaris Van Bijsterveldt tienduizenden scholieren tegen zich in het harnas jaagt door vast te blijven houden aan de 1040 urennorm, jaagt minister Plasterk studenten en oudere leraren op de kast. Dat doet hij door via een kwalijk plan geld te voorschijn te peuteren om lerarensalarissen op te krikken.

Dat laatste is wel hard nodig. Extra geld om het vak van docent aantrekkelijker te maken, om iets aan de werkdruk te doen – het is één van de manieren om juist zulke wantoestanden als een 1040-urennorm die wegens een lerarentekort niet kan worden waargemaakt aan te pakken. Maar kijk wie Plasterk hieraan mee laat betalen: studenten – en docenten zelf.

Studenten krijgen een verhoging van hun collegegeld in de maag gesplitst Dat betekent: wéér iets meer lenen, of wéér iets meer werk naast de studie. Het betekent ook dat het ene gat in het onderwijs gedicht wordt door ergens anders een gat te slaan. En waarom uitgerekend studenten? Die hebben bepaald al geen vetpot. Hebben ondernemers geen profijt van goed geschoold personeel? Waarom het geld daar niet gehaald?

Plasterks plan treft ook oudere leraren. Die moeten van Plasterk langer meer uren aan het werk blijven. Nu krijgen docenten van 52 trot 55 jaar 21 extra vrije dagen bovenop hun reguliere vakantiedagen; boven 56 jaar zijn dat er 42. Hier betaalt de overheid grotendeels voor, en afschaffing van de regeling Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (BAPO), waar dit alles deel van uitmaakt, levert Plasterk ook weer geld op. Oudere leraren draaien op voor jongere leraren, in plaats van oudere docenten een veteranentoeslag te geven. Dat zou ze, gezien ervaring en werkdruk, bepaald niet misgund zou zijn.

Zo diep is de PvdA van Plasterk en de sociaal-democratische onderwijspolitiek inmiddels gezonken: de ene groep met weinig geld en veel werkdruk mag opdraaien voor de andere. De traditionele verheffing des volks door middel van onderwijs waar sociaaldemocraten ooit prat op gingen, maakt plaats voor een cynisch verdeel-en-heers tussen mensen die dat onderwijs mogen geven dan wel ontvangen.