Plan voor inkomensafhankelijke AOW moet worden afgekeurd

In het Financieele Dagblad van 5 januari bevestigt FNV-bestuurder Wilna Wind dat de FNV inmiddels kiest voor een inkomensgrens in de AOW in plaats van een debat over zware beroepen. Dat het AOW-plan helemaal van tafel moet komt helemaal niet meer aan de orde. De bondsleiding heeft blijkbaar een draai gemaakt en in de bijeenkomsten die deze en volgende week gehouden worden gaat men het aan de achterban uitleggen. We sluiten ons aan bij de oproep van FNV Vecht voor je Recht om naar de bijeenkomsten te komen en deze draai af te wijzen.
6 januari 2010

Foto: FNV-demonstratie op 21 november in Eindhoven

Uit nieuwsbrief 37 van vakbondsnetwerk FNV Vecht voor je Recht (5 januari):

Het nieuwe plan van de FNV-leiding betekent dat zij nu kiest voor de belangenbehartiging van de leden met een inkomen tot 35.000 euro per jaar en dat de leden die meer verdienen maar moeten inleveren op hun AOW en hun pensioen. Lees het hele artikel in het Financieele Dagblad. De werkgevers, waar mee volgens dit bericht onderhandeld wordt, houden het op een knip bij 32.000 euro per jaar.

Met deze inzet wordt er een valse tegenstelling gecreëerd tussen verschillende inkomensgroepen en daarmee binnen de achterban van de FNV zelf. Mensen met zware beroepen die meer dan 35.000 euro per jaar verdienen worden in de kou gezet. Deze nieuwe insteek is ook volledig in strijd met de bondsraadmotie van FNV Bondgenoten en AbvaKabo FNV welke op 9 en 11 december 2009 zijn aangenomen. De FNV Bondgenoten motie luidde als volgt:

De bondsraad van FNV Bondgenoten bijeen op 11-12-2009 te Utrecht heeft kennis genomen het wetsvoorstel over de AOW en het advies van de Raad van State en het CPB wat dit kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd heeft. Hieruit blijkt dat het kabinet volhard in haar frontale aanval op de AOW en de pensioenen.

De bondsraad FNV Bondgenoten draagt het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten op om alles in het werk te stellen om zoveel mogelijk in FNV Federatieverband maximaal verzet te organiseren tegen dit AOW plan. Hieronder wordt verstaan een traject van werkonderbrekingen, stakingen en demonstraties. Deze moet uitmonden in een landelijk demonstratie met opening van de stakingskas kort vooraf aan de behandeling in de Tweede Kamer.

De werkorganisatie dient opdracht te krijgen absolute voorrang te geven aan dit traject en zich volledig in te zetten om dit AOW plan van tafel te krijgen. Als alternatieve financiering voor het AOW plan dient beperking van de hypotheekrenteaftrek, beperking van de renteaftrek voor bedrijven, verhoging van de vennootschapsbelasting en een bankenheffing naar voren te worden gebracht.

FNV Vecht voor je Recht heeft in haar vorige nieuwsbrief (nummer 36) alle nadelen van deze inkomensgrens in de AOW op een rij gezet. Grootste probleem is natuurlijk dat we op deze manier met onze rug naar grote groepen leden gaan staan en dat kan nooit de opstelling van een vakbeweging zijn. Die behartigt de belangen van al haar leden. Wij roepen dan ook iedereen op naar de bijeenkomsten te gaan en deze draai van de FNV-leiding af te wijzen. In plaats daarvan moet uitvoering van de bondsraadmotie geëist worden. Als Hoofdbesturen en Federatiebestuur daartoe niet bereid zijn moeten ze hun conclusies maar trekken en opstappen. De FNV is van de leden en niet van de leiding.

Kopieer nieuwsbrief 37: neem deze als pamflet mee naar de bijeenkomsten, verspreid ‘m ter plaatse en verhef je stem. Houd de AOW op 65 jaar voor iedereen!

De nieuwsbrieven van FNV Vecht voor je Recht zijn te vinden op: http://www.fnvvechtvoorjerecht.nl/informatie/
Het overzicht van de bijeenkomsten vind je op de site van FNV Bondgenoten: http://www.fnvbondgenoten.nl/dossiers/crisistelijf/