Pijnlijke stilte bij parlementair links over groei racisme

Steeds meer mensen maken zich ernstige zorgen over de opkomst van Wilders en de politieke acceptatie van zijn haatzaaierij, zoals de groei van diverse initiatieven en acties in de samenleving laat zien. De demonstratie bij de Amsterdamse Dokwerker was de meest recente uiting van een nieuw geluid tegen racisme en uitsluiting, en bovendien de grootste in lange tijd. Opvallende afwezige echter was de leiding van parlementair links, die zich bewust niet aan de manifestatie wilde verbinden.
1 november 2010

Door Max van Lingen

Geconfronteerd met de islamofobe stormram waarmee Wilders de Nederlandse samenleving terroriseert, is al lange tijd de vraag hoe links hiertegen een breed en effectief geluid kan laten horen. Sinds de kabinetsformatie zijn er diverse kleine initiatieven opgekomen van bezorgde burgers, terwijl anderen de weg naar de rechter hebben gekozen.

Vertegenwoordigers van parlementair links spraken zich veelvuldig uit tegen die strategie, onder het mom ‘dat het debat niet voor de rechter, maar via de politiek moet worden gevoerd.’ In de politiek hebben PvdA, GroenLinks en de SP echter die opgave laten liggen, terwijl ze in 2008 wel zo ver gingen om de Nederland Bekent Kleur manifestatie gezamenlijk te boycotten, omdat de kritiek van de demonstranten zich zou richten ‘op hun collega-parlementarier’.

Dat wil niet zeggen dat de aangespannen rechtszaak tegen de PVV-leider veel aan zijn opmars zal veranderen. Als Wilders uiteindelijk wordt vrijgesproken zal dat een klap in het gezicht zijn van elke antiracist en het zelfvertrouwen van racisten versterken. Maar met een veroordeling zal Wilders opnieuw als ‘martelaar van het vrije woord’ aan steun kunnen winnen.

Afwezigheid

Dat er echter door sommigen nu voor een laatste oplossing voor racisme naar het rechtssysteem wordt gekeken, laat vooral zien hoe stil parlementair links is gebleven in het debat en op straat. Ook op de antiracismedemonstratie op 30 oktober naar aanleiding van de komst van de extreem-rechtse English Defence League, blonken de linkse partijen opnieuw uit door stilte en afwezigheid.

Daarnaast laten ze zich in het politieke debat door Wilders overbluffen. Terwijl de PVV steeds meer politiek terrein verovert, beperkt Emile Roemer (SP) zich tot discussies over sociaal-economische thema’s, in lijn met zijn campagneleus dat ‘het vanaf nu niet meer gaat om theemutsen en hoofddoeken, maar om wie de rekening van de crisis betaalt.’ Femke Halsema (GroenLinks) maakte het afgelopen maand nog bonter door links op te roepen zich ‘meer bezig te houden met islamkritiek’.

Nu wordt daar door haar en collega Tofik Dibi nog een schepje bovenop gedaan. Beide distantieren zich in de media van GroenLinks-leden Rene Danen en Mohamed Rabbae, twee belangrijke organisatoren van de demonstratie van zaterdag. Halsema twitterde zaterdag: ‘Soms word ik wat ongemakkelijk van de toevoeging oud-GroenLinks-Kamerlid: Rabbae doet zijn uitspraken bepaald niet namens ons.’ Volgens Dibi moet Danen zijn partijlidmaatschap heroverwegen, met de beschuldiging: ‘Je kunt niet iedereen met wie je het niet eens bent de mond snoeren.’

Verschuilen

Lange tijd konden de linkse partijen zich verschuilen achter de stilte van de mensen op straat. Maar de afgelopen tijd zijn er tal van initiatieven opgekomen als gevolg van de formatiebesprekingen met Wilders. Op 11 september protesteerden meer dan 200 mensen in Den Haag, diezelfde week kwamen 100 mensen af op een prikactie in Amsterdam. Er werd volop actie gevoerd tijdens het CDA-congres en er werd eind oktober in Den Haag uit protest een rouwmars georganiseerd getiteld ‘Zwarte Klerendag’.

Deze acties waren weliswaar klein, maar vormden samen de basis waarop de geslaagde demonstratie van 30 oktober werd gebouwd. De 1200 mensen die zaterdag bij de Amsterdamse Dokwerker demonstreerden lieten niet alleen een belangrijke stap vooruit zien in het aantal betogers, maar wisten door de media-aandacht ook een signaal naar de rest van Nederland uit te zenden: racisme gedogen we niet.

De organisatoren, gebundeld in het nieuwe Platform tegen Vreemdelingenhaat, maken zich nu op voor volgende stappen om deze boodschap door te trekken in woord en daad, zoals richting de Kristallnachtherdenking op 9 november in Amsterdam. Ook de IS zijn aangesloten bij het platform en roepen al hun bondgenoten en sympathisanten op hetzelfde te doen.

Lees hierbij:
Racisme regeert bij ‘openscheuren politieke landschap’ door Wilders
• Verslag van de antiracismebetoging op 30 oktober