Personeel Tata Steel in actie tegen massaontslag

Op maandag 4 februari kwamen 800 personeelsleden van Tata Steel samen op een vakbondsbijeenkomst in IJmuiden. Zij bekrachtigden het besluit om niet met de Nederlandse directie te praten. De vakbondsgroep FNV Tata Steel eist dat de streefgetallen van tafel gaan die in het reorganisatieplan zijn opgenomen.
5 februari 2013

De bijeenkomst van de ochtendploeg was de grootste van drie bijeenkomsten die de bond op maandag organiseerde. De hoge opkomst en de kritische toon spraken boekdelen: een vakbondslid noemde het reorganisatieplan een ʻveldslag, waarbij op willekeurige wijze mensen boventallig worden verklaardʼ.

In 2011 kwam Tata Steel met het zogeheten ‘verbeterprogramma’ Beter Werken. Dit komt neer op het schrappen van banen, efficiënter werken en meer nadruk op innovatie. Het bedrijf zegt hiermee de concurrentie met China beter aan te kunnen. Vooral in Europa heeft Tata Steel last van de door de crisis gedaalde vraag naar staal.

Tegelijkertijd zou de productie moeten worden opgevoerd van 7,2 naar 7,7 miljoen ton staal. Volgens de vakbonden betekent Beter Werken dan ook alleen maar dat er harder moet worden gewerkt door minder mensen. Door de reorganisatie moet het personeel meer overwerken en blijft er nauwelijks ruimte over voor scholing of verlof.

Het verbeterprogramma, dat bij Tata in drie fabrieken is doorgevoerd, heeft geleid tot een grote chaos en boosheid onder het personeel, zegt Bondgenoten-bestuurder In ʼt Veld. ʻDaarom hebben we ook op een gegeven moment gezegd: we stoppen ermee.ʼ

FNV

Bondgenoten organiseerde begin januari al poortacties. ‘Tegen de afspraken in hanteert het bedrijf de cijfermatige doelstelling dat er duizend banen geschrapt worden’, zegt Dogan Özdemir, kaderlid van Bondgenoten, ‘terwijl de bezetting nu al zo laag is dat mensen hun vrije dagen niet kunnen opnemen. Bovendien maakt IJmuiden nog winst.’

Het personeel wil fatsoenlijke en sociale oplossingen voor de mensen voor wie er nu geen werk is. Het bedrijf moet zich houden aan de eerdere afspraken over een sociaal plan.

Omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de IJmuidense directie, gaat de vakbond nu overleggen met Tata Steel Europe. De bond eist dat de aantallen uit het reorganisatieplan van tafel gaan. Gedwongen ontslagen moeten worden vermeden, en mensen die boventallig worden verklaard moeten herplaatst worden. Tata moet daarbij eerst investeren, om te vermijden dat het tempo op onacceptabele wijze wordt verhoogd.

Zie ook de site van FNV Bondgenoten.