Personeel OV staakt ook in het belang van de reiziger

Vanaf vandaag tot en met vrijdag wordt opnieuw gestaakt in het openbaar vervoer. Hiermee vervolgen de OV-werknemers hun acties tegen de grove bezuinigingsplannen van het kabinet en gedoogpartner PVV. In tegenstelling tot de eerdere acties in februari en april vinden deze acties plaats tijdens de ochtendspits. Vandaag bijten de RET’ers in Rotterdam de spits af. De HTM’ers in Den Haag en de GVB’ers in Amsterdam volgen respectievelijk op donderdag en vrijdag. De acties duren tot 8.30 uur in de ochtend.
11 mei 2011

Door John van Mullem

Het kabinet wil samen met gedoogpartner PVV in deze bezuinigingsoperatie 120 miljoen euro ‘besparen’ en tevens het OV ‘openbaar aanbesteden’, oftewel openbreken voor de vrije markt. De gevolgen zullen desastreus zijn. Alleen al in Amsterdam bijvoorbeeld zal het aantal ritten met veertig procent worden ingekort. Landelijk zullen tientallen, mogelijk honderden bus-, tram- en metrolijnen verdwijnen. Bovendien staan hiermee duizenden banen op de tocht.

Vakbond Abvakabo spreekt terecht van een kaalslag in het openbaar vervoer. Tevens maken de chauffeurs en controleurs zich ernstige zorgen over de veiligheid als de bussen, metro’s en trams door het uitvallen van lijnen voller worden en mensen meer geïrriteerd raken over het lange wachten.

De werknemers geven op de website van de Abvakabo aan dat zij ‘zich realiseren dat deze spitsacties de reiziger zullen duperen.’ Toch vinden deze acties juist ook plaats in het belang van de reiziger. Als de plannen van het kabinet zonder slag of stoot worden doorgevoerd, vindt er een uitholling van het openbaar vervoer plaats waar de reiziger in de toekomst dag in dag uit de dupe van zal worden. Een simpel bezoek aan het ziekenhuis door ouderen of een directe verbinding met de werkplek voor forensen is dan helemaal niet meer vanzelfsprekend.

Met deze acties geven de stakers dan ook een tijdelijke weergave van hoe het OV er in de toekomst uit dreigt te zien. De werknemers kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze verharding van de acties – het is het kabinet dat er door haar stugge houding overduidelijk debet aan is. Elke suggestie van welk bewindspersoon dan ook dat de OV-medewerkers de reizigers ‘in de kou laten staan’, getuigt dan ook van een enorme achterbaksheid.

Des te meer verdienen de actievoerders onze steun. Studenten die in actie zijn gekomen tegen de uitholling van het onderwijs hebben zich al eerder solidair verklaard met de stakende OV-medewerkers, en vice versa. Beide groepen realiseren zich dat de bezuinigingsaanval van Rutte & Co niet ‘sectorgebonden’ is, maar dat deze ons allemaal treft.

Eerder gaf de Abvakabo aan dat hoewel normaliter zo’n 90 procent van de reizigers moppert als OV-personeel staakt, tijdens de recente acties zo’n 60 a 70 procent van de reizigers de acties steunde. Een brede steun is echter niet vanzelfsprekend. Door de halsstarrige houding van het kabinet zullen de OV-medewerkers genoodzaakt zijn om hun acties te verharden. Dit zal reizigers tijdelijk niet ten goede komen, en dat sentiment kan door Den Haag en de media misbruikt worden tegen de stakers.

Maar vasthoudendheid in de stakingen en solidariteit zijn de sleutel tot succes. Niet alleen voor het openbaar vervoer, maar voor heel werkend Nederland. We worden allemaal getroffen door dezelfde, nietsontziende uitholling van voorzieningen en publieke diensten in de samenleving, van de brandweer tot onze bibliotheken. Een overwinning in het openbaar vervoer is daarom niet alleen van belang voor het personeel en de reizigers. Het is van belang in de strijd tegen de bezuinigingswaanzin als geheel.